Zimska  rezidba voćaka

Nekoliko godina nakon sadnje voćaka, većina istih izraste u visinu ili postane neugledno grmlje. Za bolji prinos  voća voćku je potrebno redovito i pravilno orezivati.

Rezidbu započnite čišćenjem, odnosno orezivanjem grana koje su se osušile (br. 1) i koje su oštećene ili slomljene (br. 2). Uklonite i one mladice koje rastu direktno iz debla voćke jer one nemaju veze sa plodom (br. 4). To su izdanci podloge na koju je nakalemljena voćka. Grane koje rastu uspravno – vodopije također treba ukloniti (br. 3) kao i one grane koje se povijaju ka unutrašnjosti krune stabla.

Na mjestima gdje se grane račvaju ostavite one koje izgledaju najzdravije. Također, vodite računa da kut između dvije grane bude oko 70 stupnjeva. Ako kut ostane prevelik postoji mogućnost da se grane slome pod teretom ploda, a s druge strane ako se ostavi previše oštar kut neće biti dovoljno zraka tijekom vegetacije. Bitno je da svaka grana ima dovoljno prostora i zraka da se  razvija. Orezuje se ravno sve do glavne grane ili stabla  kao i kod čišćenja oštećenih grana. Ne ostavljajte čiste ravne grane duže od 30 cm bez ijedne bočne grane ili račve. Računa se da je 30 cm   sasvim dovoljna godišnja dužina prirasta.

Zadnji korak pri rezidbi  je da se oreže 20-30% prošlogodišnjeg izrasta drveta  kojeg ćete prepoznati po grubljoj kori i debljini grane. Rezidbu počnite sa vanjske  strane i režite ka stablu. Cilj je da grane postanu deblje i kraće. Rezove pravite 5-8 mm iznad pupoljka koji vam po položaju i pravcu odgovara 

Praktični savjeti:

  • Škare za rezidbu neka budu oštre
  • Dezinficirajte škare alkoholom
  • Orezano drvo uklonite iz voćnjaka
  • Presjeke deblje od 5 cm premažite voskom za kalemljenje
  • Neposredno nakon rezidbe odradite zimsko prskanje voćaka
  • Rezidbu je najbolje obaviti krajem zime, pred kretanje biljnih sokova