OV Posušje: Usvojen proračun općine Posušje za 2024. u iznosu od 15.152.100 KM

28. 12. 2023

Danas je u općinskoj vijećnici održana 31. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Vijećnici su nakon provedene rasprave usvojili proračun općine Posušje za 2024. u iznosu od 15.152.100 KM. Karakterizira ga daljnji trend stabilizacije i rasta, uz napomenu kako se kapitalni projekti sufinanciraju uz pomoć viših razina vlasti, republike Hrvatske i različitih fondova. Nastavljaju se projekti izgradnje vodovoda i kanalizacije, sportske, školske te druge javne infrastrukture.  Sredstva za obnovu i razvoj planirana za narednu godinu su 36% veća u odnosu prošlogodišnji proračun, a za školstvo čak 100%, zbog gradnje sportske dvorane u novoj osnovnoj školi u Posušju, rekonstrukcije postojeće gradske sportske dvorane te povećanja cijena prijevoza učenika, kao i rasta materijalnih troškova škola.  Uz atribut razvojnog, ovaj proračun ima i socijalne karakteristike, s obzirom na nastavak potpore studentima, roditeljima s više djece, financiranje prijevoza učenika te financiranje dječjih vrtića, kao i brojnih braniteljskih i civilnih udruga.

Prije usvajanja proračuna za sljedeću godinu usvojen je  prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Posušje za 2023. godinu, a potom prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Posušje za 2024. godinu.

Od ostalih točaka za izdvojiti je usvajanje Prijedloga Odluke o ažuriranom planu kapitalnih investicija za 2024. godine. Na listi je 17 projekata vrijednosti nešto manje od 28.500.000 KM, koji su u tijeku ili će se realizirati, a nalaze se u domeni javne infrastrukture. Po procjeni, za njihovu daljnju realizaciju u 2024. godini izdvojit će se 4.431.000 KM.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim upravnim pristojbama, a odnosi se na nastavak provedbe poticajne mjere oslobađanja plaćanja pristojbi pri registraciji novih obrta u općini Posušje u 2024. godini.

Usvojen je i prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje. Za redovnog člana se imenuje Valentina Jukić.  Također, nakon razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o., za privremenog člana imenovan je Darko Mrvelj.

Razmatrana su i izvješća Udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje za 2022. godinu, kao i Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine.

Iz područja katastra, urbanizma i imovinsko-pravnih odnosa usvojene su sljedeće točke:

–  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu općine Posušje

– Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja broj: 05-31-1431/07 od 27.11.2007. godine

– Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog 110 kV dalekovoda za TS 110/33 kV Oštrc

– Prijedlozi Odluka o zamjeni nekretnina-zemljišta

– Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA III (Vukovarska ulica i Splitska ulica)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VINJANI (Galići-Brijeg)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO (Vrpolje-Šarići)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO (Vrpolje-Barišići)

– Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana VINJANI (Lončari-Lončareva strana)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica Marka Marulića-sjeverni dio)

-Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Rastovača (pumpna stanica kod Weltplasta)

– Prijedlog zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

Na aktualnom satu pak dominantna tema je bila sigurnost djece u prometu, posebice oko škola i dječjih vrtića. Na ovu temu načelnik Ante Begić je rekao kako je održao nekoliko s predstavnicima Županijskih cesta i MUP-a u svrhu iznalaska rješenja. Također je uputio i ovom prigodom apel svim sudionicima u prometu, posebno vozačima na pojačan oprez, pogotovo u vrijeme početka i završetka nastave.

Na kraju navedimo kako je na ovoj sjednici svečanu prisegu dao novoimenovani vijećnik Tomislav Bešlić (HDZ BiH). Na ovu poziciju dolazi umjesto dosadašnjeg člana OV-a Ivana Lončara.

Skip to content