Oglašavanje Elaborata o utvrđivanju granice vodnog dobra dionice vodotoka Topala – općina Posušje na uvid javnosti

11. 03. 2024

Sukladno članku 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne  čestice javnom  vodnom  dobru  („Službene  novine  Federacije  BiH“, broj: 26/09 i 65/20)  dajemo

-Elaborat o utvrđivanju granice vodnog dobra dionice vodotoka Topala – općina Posušje- na uvid javnosti.

elaborat se može pogledati na povezvici:

Zainteresirana javnost svoje primjedbe prijedloge i sugestije može dostaviti u roku 30 dana od dana objave Obavijesti o oglašavanju, u dnevnim novinama na adresu:

Općina Posušje
Odsjek za katastar Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje
ili na e-mail: dijana@posusje.net

Skip to content