Jučer, 26. veljače u Posušju je održana 7. sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH). Domaćin, načelnik općine Posušje g. Branko Bago, ugostio je devet svojih kolega, načelnika i gradonačelnika, koji su članovi Predsjedništva Saveza. Nakon iskazane dobrodošlice načelnik Bago u kratkom je izlaganju prezentirao zemljopisni položaj, statističke podatke, kulturni i povijesni značaj naše općine, a potom je započeo radni sastanak predsjedništva.

Rad predsjedništva temelji se na ostvarivanju većih prava jedinica lokalne samouprave u svim područjima razvoja i unaprjeđenja lokalne zajednice. Tako su goruće teme i ove sjednice bile neravnomjeran priljev proračunskih sredstava s viših razina vlasti prema jedinicama lokalne samouprave te potreba za izmjenom postojećih zakona kojima su općine i gradovi stavljeni u nezavidan položaj.

Primarno je istaknuta potreba izmjene i dopune, pa čak i donošenja novih Zakona o pripadnosti javnih prihoda, Zakona o principima lokalne samouprave i zakona koji bi definirao i uredio financiranje jedinica lokalne samouprave.

Po trenutno važećim odredbama tek 8,42% prihoda od neizravnih poreza dolazi do JLS, dok Federaciji pripada 36,20%, Županijama 51,23 %, Upraviteljima cesta 3,9% i Gradu Sarajevu 0,25%. Ovakva neravnopravnost prema općinama i gradovima praksa je već dulji niz godina u većini zakonskih odredbi koje definiraju raspodjele prihoda s viših razina vlasti. Uz ovo minimalno kapanje sredstava JLS imaju i problem financiranja prenesenih nadležnosti s razine Županija i Federacije, poput poslova socijalne i civilne zaštite ili inspekcijskih poslova, a što nije praćeno prijenosom financijskih sredstava za izvršavanje tih nadležnosti.

Općine i gradovi dio su složenog sustava javne uprave preko kojeg se pruža više od 70% usluga građanima i gospodarstvu, a najmanje sudjeluju u raspodjeli sredstava koji se uprihode na višim razinama. Ističemo kako je raspodjela prihoda od poreza na dobit i poreza na dohodak općinama i gradovima u F BiH nepovoljnija u usporedbi s raspodjelom u susjednim zemljama. Uz sve navedeno općinama i gradovima je nametnuta i participacija u ukupnom iznosu vraćanja i otplate vanjskog duga što je doprinijelo dodatnom smanjenju pripadajućih prihoda. S tim u vezi Savez je i nositelj tužbenog zahtjeva pred nadležnim sudom nastojeći svim pravnim i raspoloživim sredstvima poboljšati položaj JLS.

U suradnji sa Savezom opština i gradova RS-a, Savez općina i gradova FBiH planira u srijedu, 13. ožujka, organizirati konferenciju na temu “Predstavljanje analize utjecaja EU legislative na jedinice lokalne samouprave i iskustva regije”, na kojoj će sudionici imati priliku čuti iskustva i dobre prakse sudjelovanja jedinica lokalne samouprave susjednih zemalja u procesima EU integracija.

Predsjedništvo se na sjednici, između ostalog, upoznalo i s detaljima Osnivačkog sastanka Mreže za javne financije SOGFBiH-a održanog 12. veljače 2019. godine u Mostaru, čija je glavna svrha jačanje aktivnosti i inicijativa u segmentu javnih financija općina i gradova u FBiH te jačanje suradnje i koordinacije pomoćnika načelnika za financije.