Održana 33. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

14. 03. 2024

Jutros je održana 33. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Započela je informacijom predsjednika OV-a Marija Knezovića, kako je Josip Petrović dao ostavku na mjesto vijećnika, a potom je u svojstvu nove vijećnice prisegu dala Antonija Čutura (HDZ BIH). Prema Dnevnom redu sjednica je nastavljena izvješćima Policijske uprave Posušje i Službe za zapošljavanje ŽZH Podružnice Posušje za proteklu godinu.Kako u njima stoji, tijekom 2023. PU Posušje na području općine evidentirala je 28 prekršaja protiv javnog reda i mira, što predstavlja smanjenje od 13 prekršaja u odnosu na 2022. Također je evidentirano 137 prometnih nezgoda. Bilježi se ukupno i 50 kaznenih djela, kao i pojačan rad djelatnika PU Posušje na otkrivanju i njihovom rasvjetljenju.  Kada je riječ o  posuškoj Podružnici Službe za zapošljavanje protekle godine bilo je 814 novoprijavljenih, dok ih je u istom periodu zaposleno 607 osoba. Gledano s aspekta stupnja obrazovanja, najbrojniji sa srednjom školskom spremom u evidenciji ove službe su trgovci, ekonomisti i maturanti gimnazije, dok kod više i visoke stručne spreme uz ekonomiste prednjače pravnici, magistri pedagogije i učitelji razredne nastave. Nadalje, kako je navedeno u izvješću, u prošloj godini izrađena su 153 individualna plana zapošljavanja, preko kojih je zaposleno 98 osoba.

Nakon Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva Posušje za 2023. godinu, koju su usvojili općinski vijećnici, Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Posušje za 2023. godinu podnio je načelnik Ante Begić. Kako je kazao, u 2023. ukupno su realizirana 24 projekta iz različitih područja, a govoreći o onim bitnijim istaknuo je sljedeće koji se realiziraju u partnerstvu s višim institucijama vlasti i ostalim financijerima: izgradnja gradske tržnice, koja je u tijeku, (170.000 KM); završen natječaj za izgradnju sustava odvodnje u Zagrebačkoj ulici (199.000 KM); nastavak izgradnje kolektora u Zagrebačkoj ulici (255.000 KM); utopljavanje crkve u Sutini (93.000 KM); nastavak uređenja parka, košarkaškog igrališta i dječjeg igrališta na Meljakuši III; nastavak izgradnje dovodno-distributivnog vodovoda, čvora Vrpolje-Rakitno (600.000 KM); osigurana sredstva za izgradnju još jednog krila i dvorane u sklopu nove OŠ u Posušju (224.000 + 250.000 KM); osigurana sredstva za gradnju nove zgrade Logističkog centra (305.000 KM); osigurana sredstva za pripremne radove izgradnje autobusnog kolodvora (263.000 KM); operativna sredstva su i za rekonstrukciju rasvjete u ulici Fra Grge Martića zajedno sa sredstvima za završetak ulice Fra Petra Bakule (300.000 KM). Tu je još i 120.000 KM za infrastrukturne projekte iz područja zaštite okoliša, dok je 130.000 KM osigurano za projekte socijalne lokalne infrastrukture u javnim objektima, iz čega će se financirati gradnja lifta u novoj osnovnoj školi  i Radio Posušju, kao i rampe za invalide u Radio Posušju i Centru za socijalni rad. Također u protekloj godini, kako je rekao načelnik Begić, opsežni radovi su izvršeni i na Mokrom Docu kroz postavljanje adekvatne rasvjete i proširenje i opremanje pomoćnog sportskog terena. Ovom prigodom se zahvalio svima onima koji su uključeni u realizaciju ovih projekata, počevši od spomenutih partnera u BiH, Hrvatskoj i inozemstvu, koji su prepoznali potrebe naše lokalne zajednice preko djelatnika u odjelima za razvoj i javne nabavke koji apliciraju i uspješno provode projekte.

Govoreći o planu rada za 2024. načelnik Begić je rekao kako on neće odstupati u odnosu na prošlogodišnji te da će biti dignut na višu razinu, dodajući kako će prioritet imati svi projekti koji su prepoznati u strategiji razvoja kao i kapitalni projekti.

U nastavku je usvojen Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg plana rada Općine Posušje za 2024. kao i Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih i vlasničkih udjela nad društvom Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.

Također, pod točkom 6. i 7. usvojen je Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje, kao i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Gradske knjižnice fra Petra Bakule Posušje.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Javnom poduzeću „Vodovod“ d.o.o. Posušje te Prijedloge Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o određivanju vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade.

Iz područja katastra, urbanizma i imovinsko-pravnih odnosa usvojeno je sljedeće:

-Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

– Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

– Prijedlozi Zaključaka o ispravci greške u regulacijskom planu

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RASTOVAČA (Ilijino brdo-Brižine)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana GORNJI JUKIĆI (Njivetine-Gaj)

– Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene regulacijskog plana Batin (Dubrava kod Femis-a)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BROĆANAC (Gradina-njive)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana BAKULINE NJIVE  (Vrtline)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana VICANOV BRIJEG (Miviko -Weltplast)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana RASTOVAČA (Istočno od groblja Ilijino brdo)

– Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana RAKITNO (Vrpolje-Barišići)

Sjednica je završila Aktualnim satom.

Skip to content