Odluka o organizaciji rada tijela uprave Općine Posušje i javnih ustanova Općine Posušje za vrijeme trajanja prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od korona virusa (COVID 19)

25. 03. 2020

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-321/20
Posušje, 25.03.2020. godine
Na temelju članka 115. Statuta Općine Posušje („Službeni glasnik Općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10, 1/17), Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode broj: 01-310/20 od 19.03.2020. godine i članka 9. Zapovjedi Stožera civilne zaštite ŽZH od 20.03.2020. godine, Općinski načelnik općine Posušje donosi:

O  D  L  U  K  U

o organizaciji rada tijela uprave Općine Posušje i javnih ustanova Općine Posušje za vrijeme trajanja prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od  korona virusa (COVID 19)

Članak 1.

U cilju prevencije djelatnika Općine Posušje i građana od opasnosti širenja koronavirusa (COVID 19) donose se sljedeće mjere:

  • U vremenu trajanja proglašene prirodne nepogode radno vrijeme Općine Posušje je skraćeno, te se isto utvrđuje u razdoblju od 8:00 do 13:00 sati;
  • Obustavlja se redovan prijem stranaka u službama Općine Posušje, Centra za socijalni rad Posušje, Gradske knjižnice „Fra Petar Bakula“; JU Urbikom Posušje, JP Radio Posušje te JP Vodovod Posušje.
  • Prijem stranka i rad sa strankama obavljati će se samo u šalter sali Općine Posušje i to na način da će u istoj biti dozvoljen pristup samo jednoj stranci, dok će ostale stranke čekati ispred glavnog ulaza te će im biti omogućen pristup šalter sali tek nakon što prethodna stranka istu napusti, za regulaciju čega će biti zadužene ovlašteni zaposlenici općine Posušje;
  • Ulaz strankama biti će dozvoljen samouz nošenje zaštitne maske i rukavica.
  • Sva građanska vjenčanja zakazana u razdoblju dok traje prirodna nepogoda obavljati će se na način da će na istima mogu nazočiti isključivo budući bračni parovi i svjedoci;
  • Za potrebe rješavanja upravnih i ostalih predmeta za koje je propisan određeni rok strankama su dostupne sve informacije putem kontakata:

Ured Općinskog načelnika:…………………. 039/685-730

Služba za financije:……………………………039/685-718

Služba za gospodarstvo:………………………039/685-720

Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša:……………………….039/685-734

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti: 039/681-701

Ulazak u prostorije Općine Posušje do daljnjeg će biti omogućen isključivo po najavi i potvrđenom sastanku putem telefona.

Članak 2.

Za provedbu predmetne odluke zadužuju se voditelji općinskih službi uprave i ravnatelji javnih ustanova i poduzeća.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivati će se u razdoblju proglašene prirodne nepogode.

                                                                                                                OPĆINSKI  NAČELNIK

                                                                                                            _____________________

                                                                                                                 Branko Bago

Ostale vijesti iz kategorije

Stožer civilne zaštite općine Posušje: Informacija o stanju na području općine Posušje uslijed proglašene prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od CORONA virusa (COVID 19) na dan 30.03.2020. godine

Stožer civilne zaštite općine Posušje: Informacija o stanju na području općine Posušje uslijed proglašene prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od CORONA virusa (COVID 19) na dan 30.03.2020. godine

1. Potvrđena su dva nova slučaja zaraze CORONA virusom na području općine Posušje, a radi se o kontaktima prvozaražene osobe te se na području naše općine nalaze ukupno 3 osobe zaražene CORONA virusom. 2. Na području općine Posušje u samoizolaciji se nalazi ukupno 241...

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE POSUŠJE: Informacija o stanju na području općine Posušje uslijed proglašene prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od CORONA virusa (COVID 19) na dan 28.03.2020. godine

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE POSUŠJE: Informacija o stanju na području općine Posušje uslijed proglašene prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od CORONA virusa (COVID 19) na dan 28.03.2020. godine

U Posušju nemamo nijednu osobu pozitivnu na COVID 19, iako je virus stigao u našu neposrednu blizinu te je u Županiji Zapadnohercegovačkoj ukupno 16 zaraženih osoba, a broj se povećava svakoga dana.Na području općine Posušje u samoizolaciji se nalazi ukupno 211 osoba....