Obavijest za građane Općinskog izbornog povjerenstva

22. 03. 2019

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 02-05-3/19

Posušje, 21.03.2019. godine

Predmet: Obavijest za građane

I

Obavještavaju se građani općine Posušje da će se izbori za članove vijeća mjesnih zajednica općine Posušje održati u nedjelju 02.06.2019. godine i to:

R/br Mjesna zajednica Broj članova Vijeća koji se bira
  1 Batin 15
  2 Broćanac 15
  3 Čitluk 9
  4 Gradac 15
  5 Osoje 10
  6 Podbila 7
  7 Poklečani 13
  8 Posušje – Istok 11
  9 Posušje – Jug 11
  10 Posušje – Zapad 11
  11 Rastovača 14
  12 Sutina 9
  13 Tribistovo 11
  14 Vinjani 15
  15 Vir 15
  16 Zagorje 9
  17 Zavelim 7


II

Prijedlog kandidata za članove vijeća mjesne zajednice (u daljem tekstu: kandidatska lista) mogu podnijeti: građani pojedinačno ili u skupini, političke stranke i udruge koje djeluju na području mjesne zajednice.

Predloženi kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • imati prebivalište na području mjesne zajednice za čije se vijeće kandidira
  • biti upisan u Središnji birački popis
  • da nema smetnji za kandidiranje propisanih člancima 1.6, 1.7, 1.7a i 1.10 stavak 1. točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

III

Građani, političke stranke i udruge koje djeluju na području mjesne zajednice predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova vijeća za tu mjesnu zajednicu.

 Ukoliko se predloži veći broj kandidata, na konačnu listu kandidata će se uvrstiti kandidati koji su prvi po redoslijedu predlaganja.

Ako su predlagači političke stranke ili udruge, kandidatska lista mora sadržavati: naziv predlagača, redni broj, ime, prezime i JMB kandidata, potpis i pečat predlagača.

Ako su građani predlagači, kandidatska lista mora sadržavati: redni broj, ime, prezime i JMB kandidata, te ime, prezime, potpis i JMB svih građana predlagača.

Predlagač je obvezan uz prijedlog kandidata dostaviti i vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature svakog kandidata.

Prilikom predlaganja kandidata za članove vijeća mjesnih zajednica mora se voditi računa da sastav kandidatske liste odražava približno nacionalnu strukturu, zastupljenost spolova i područja mjesne zajednice.

IV

Prijedlog kandidata za članove vijeća mjesne zajednice i vlastoručno potpisane izjave svih kandidata dostavljaju se u pismenoj formi Općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije do 03.05.2019. godine.

V

Obrazac izjave o prihvaćanju kandidature i obrazac za podnošenje prijedloga kandidata  mogu se podići u Općinskom izbornom povjerenstvu ili preuzeti s web stranice www.opcina-posusje.ba.

Ostale vijesti iz kategorije

Humanitarna akcija za Majčino selo

Humanitarna akcija za Majčino selo

Danas (ponedjeljak, 21. rujna 2020.), Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Posušje organizira humanitarnu akciju za Majčino selo u Međugorju. Akcija se održava u vremenu od 7,30 do 19 sati. Prikuplja se isključivo hrana. Kao npr.: krumpiri, crveni i bijeli...

29. obljetnica pogibije Ludviga Pavlovića

29. obljetnica pogibije Ludviga Pavlovića

Danas je obilježena 29. godišnjica pogibije Ludviga Pavlovića. Nakon mise zadušnice u crkvi u Vitini uslijedilo je polaganje vijenaca i paljenje svijeća na mjesnom groblju u Vitini, a zatim i kod poprsja Ludviga Pavlovića – Lutka u parku u Vitini. U 10 sati pred...