Obavijest za građane Općinskog izbornog povjerenstva

22. 03. 2019

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 02-05-3/19

Posušje, 21.03.2019. godine

Predmet: Obavijest za građane

I

Obavještavaju se građani općine Posušje da će se izbori za članove vijeća mjesnih zajednica općine Posušje održati u nedjelju 02.06.2019. godine i to:

R/br Mjesna zajednica Broj članova Vijeća koji se bira
  1 Batin 15
  2 Broćanac 15
  3 Čitluk 9
  4 Gradac 15
  5 Osoje 10
  6 Podbila 7
  7 Poklečani 13
  8 Posušje – Istok 11
  9 Posušje – Jug 11
  10 Posušje – Zapad 11
  11 Rastovača 14
  12 Sutina 9
  13 Tribistovo 11
  14 Vinjani 15
  15 Vir 15
  16 Zagorje 9
  17 Zavelim 7


II

Prijedlog kandidata za članove vijeća mjesne zajednice (u daljem tekstu: kandidatska lista) mogu podnijeti: građani pojedinačno ili u skupini, političke stranke i udruge koje djeluju na području mjesne zajednice.

Predloženi kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • imati prebivalište na području mjesne zajednice za čije se vijeće kandidira
  • biti upisan u Središnji birački popis
  • da nema smetnji za kandidiranje propisanih člancima 1.6, 1.7, 1.7a i 1.10 stavak 1. točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

III

Građani, političke stranke i udruge koje djeluju na području mjesne zajednice predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova vijeća za tu mjesnu zajednicu.

 Ukoliko se predloži veći broj kandidata, na konačnu listu kandidata će se uvrstiti kandidati koji su prvi po redoslijedu predlaganja.

Ako su predlagači političke stranke ili udruge, kandidatska lista mora sadržavati: naziv predlagača, redni broj, ime, prezime i JMB kandidata, potpis i pečat predlagača.

Ako su građani predlagači, kandidatska lista mora sadržavati: redni broj, ime, prezime i JMB kandidata, te ime, prezime, potpis i JMB svih građana predlagača.

Predlagač je obvezan uz prijedlog kandidata dostaviti i vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature svakog kandidata.

Prilikom predlaganja kandidata za članove vijeća mjesnih zajednica mora se voditi računa da sastav kandidatske liste odražava približno nacionalnu strukturu, zastupljenost spolova i područja mjesne zajednice.

IV

Prijedlog kandidata za članove vijeća mjesne zajednice i vlastoručno potpisane izjave svih kandidata dostavljaju se u pismenoj formi Općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije do 03.05.2019. godine.

V

Obrazac izjave o prihvaćanju kandidature i obrazac za podnošenje prijedloga kandidata  mogu se podići u Općinskom izbornom povjerenstvu ili preuzeti s web stranice www.opcina-posusje.ba.

Ostale vijesti iz kategorije

20. sjednica OV-a: Predstavljen Nacrt proračuna za 2023.

20. sjednica OV-a: Predstavljen Nacrt proračuna za 2023.

Jutros je u općinskoj vijećnici održana 20. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Započela je razmatranjem Izvješća o izvršenju proračuna općine za period od 1.1. do 30.9.2022., a potom i usvajanjem Nacrta proračuna za 2023. Planirani proračun za sljedeću godinu...

Arhiva