ZAKLJUČAK o prijedlogu donošenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode

19. 03. 2020

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
Općinski stožer civilne zaštite

Broj:01-309/20
Posušje, 19. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 29. stavka (1) točke 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog stožera civilne zaštite, Općinski stožer civilne zaštite na hitnoj sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donio je:

ZAKLJUČAK
o prijedlogu donošenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode

Članak 1.
Predlaže se Općinskom načelniku donošenje Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od korona virusa (COVID-19) na cijelom području općine Posušje.

Članak 2.
Za pripremu prijedloga Odluke o proglašenju nesreće zadužuje se Služba za gospodarstvo-Odsjek za civilnu zaštitu Općine Posušje.

Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja .

DOSTAVITI:

  1. Općinskom načelniku ZAPOVJEDNIK
  2. Službi za gospodarstvo Branko Bago
  • Odsjeku civilne zaštite
  1. Pismohrana

Ostale vijesti iz kategorije

Stožer civilne zaštite općine Posušje: Informacija o stanju na području općine Posušje uslijed proglašene prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od CORONA virusa (COVID 19) na dan 30.03.2020. godine

Stožer civilne zaštite općine Posušje: Informacija o stanju na području općine Posušje uslijed proglašene prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od CORONA virusa (COVID 19) na dan 30.03.2020. godine

1. Potvrđena su dva nova slučaja zaraze CORONA virusom na području općine Posušje, a radi se o kontaktima prvozaražene osobe te se na području naše općine nalaze ukupno 3 osobe zaražene CORONA virusom. 2. Na području općine Posušje u samoizolaciji se nalazi ukupno 241...

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE POSUŠJE: Informacija o stanju na području općine Posušje uslijed proglašene prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od CORONA virusa (COVID 19) na dan 28.03.2020. godine

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE POSUŠJE: Informacija o stanju na području općine Posušje uslijed proglašene prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od CORONA virusa (COVID 19) na dan 28.03.2020. godine

U Posušju nemamo nijednu osobu pozitivnu na COVID 19, iako je virus stigao u našu neposrednu blizinu te je u Županiji Zapadnohercegovačkoj ukupno 16 zaraženih osoba, a broj se povećava svakoga dana.Na području općine Posušje u samoizolaciji se nalazi ukupno 211 osoba....