NAPUTAK o pružanju ugostiteljskih usluga u povodu obilježavanja Dana općine Posušje i blagdana Velike Gospe u uvjetima pojave epidemije bolesti COVID 19

12. 08. 2020

Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 136. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Posušje broj: 08/05),  Općinski načelnik Općine Posušje donosi:

N A P U T A K
o pružanju ugostiteljskih usluga
u povodu obilježavanja Dana općine Posušje i blagdana Velike Gospe
u uvjetima pojave epidemije bolesti COVID 19

Članak 1.


Ovim Naputkom se pobliže određuje način pružanja ugostiteljskih usluga u povodu obilježavanja Dana općine Posušje i blagdana Velike Gospe u uvjetima pojave epidemije bolesti COVID 19 na dan 15.08.2020 godine na urbanom području grada.

Članak 2.

U skladu s člankom 39. i člankom 136. važeće Odluke o komunalnom redu Općine Posušje, omogućava se prigodno pružanje ugostiteljskih usluga koje u svemu treba biti skladu s aktualnom epidemiološkom situacijom uz poštivanje propisanih mjera za sprječavanje širenja bolesti COVID 19.

Članak 3.

 1. Pružanje ugostiteljskih usluga postavljanjem uređaja iz članka 39. Odluke o komunalnom redu dopušteno je samo postojećim poslovnim subjektima koji su već registrirani za obavljanje pružanje tih usluga i to pod sljedećim uvjetima:
  – da je omogućeno i osigurano poštivanje svih propisanih mjera za sprječavanje širenja bolesti COVID 19;
  – da se ugostiteljske usluge pružaju okviru postojećih registriranih ugostiteljskih objekata.
 2. Pružanje ugostiteljskih usluga iz prethodnog stavka treba biti u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu, a sve prigodno postavljene naprave i uređaji trebaju biti na mjestima gdje neće ometati prohodnost, preglednost i kretanje gradskim prometnicama.

Članak 4.

 1. Svi pružatelji usluga na koje se odnose odredbe članka 3. ovog Naputka dužni su poduzeti sve mjere za poštivanje propisanih sanitarnih uvjeta za pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga, kao i propisanih sigurnosno-tehničkih uvjeta za postavljanje i rad uređaja i opreme za koju su potrebne električne ili druge instalacije.
 2. Pružatelji usluga na koje se odnose odredbe članka 3. ovog Naputka dužni su poduzeti i sve ostale mjere predostrožnosti u skladu s propisima i u skladu s odgovornošću za sigurnost svojih gostiju, prolaznika, kao i samih djelatnika koji su angažirani na pružanju usluga.

Članak 5.

 1. Za provedbu odredaba ovog Naputka zadužene su nadležne Općinske službe.
 2. Neposrednu kontrolu poštivanja propisanih uvjeta na terenu će vršiti Služba za gospodarstvo, odnosno nadležni općinski inspektori u suradnji s djelatnicima MUP-a odnosno Policijske uprave Posušje.
 3. Za nepoštivanje naprijed propisanih uvjeta primjenjivat će se kaznene odredbe iz članka 139. Odluke o komunalnom redu Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Posušje broj: 08/05).

Članak 6.

Ovaj Naputak stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Posušje“.

                Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE

                 Općinski Načelnik

Broj: 01-694/20

Posušje, 11.8.2020. godine

Općinski načelnik
___________________
Branko Bago

Ostale vijesti iz kategorije

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Posušje

POZIV           za prijavu svih poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom pšenice, raži i ječma          Sukladno Javnom pozivu za poticanje jesenske sjetve, objavljenom dana 25.9.2020. godine od strane Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i...

KONAČNO RASPISAN NATJEČAJ ZA IZGRADNJU GRANIČNOG PRIJELAZA OSOJE

KONAČNO RASPISAN NATJEČAJ ZA IZGRADNJU GRANIČNOG PRIJELAZA OSOJE

Općina Posušje već duži niz godina vodi borbu za početak radova na proširenju graničnog prijelaza Osoje te je u tu svrhu odavna ispunila sve potrebne preduvjete za otkup zemljišta i izradu projektne dokumentacije, ali i održavala česte sastanke s vodstvom Uprave za...

Humanitarna akcija za Majčino selo

Humanitarna akcija za Majčino selo

Danas (ponedjeljak, 21. rujna 2020.), Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Posušje organizira humanitarnu akciju za Majčino selo u Međugorju. Akcija se održava u vremenu od 7,30 do 19 sati. Prikuplja se isključivo hrana. Kao npr.: krumpiri, crveni i bijeli...