E-matičar – olakšica za korisnike usluga matičnog ureda van Posušja

14. 02. 2019

S ciljem olakšavanja  izdavanja dokumenata iz djelokruga poslova matičnog ureda, Općina Posušje je kreirala mogućnost elektronskog podnošenja zahtjeva i izdavanja uvjerenja i izvoda iz matičnih knjiga na kućnu adresu.

Prateći moderne tehnološke trendove, ali i slijedeći BFC politiku pristupačnosti, Općina Posušje odlučila se na ovaj korak kako bi prvenstveno olakšala postupak izdavanja dokumenata žiteljima koji su rođeni u Posušju, a koji se trenutno nalaze van naše općine, ali i ostalim korisnicima usluga.

Detalje o korištenju usluge e-matičar možete pogledati na: https://www.opcina-posusje.ba/ematicar/

Skip to content