Zakazana 35. sjednica Općinskog vijeća

24. 07. 2020

               Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
            OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-124/20
Posušje, 22.7.2020. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19) sazivam 35. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29.7.2020. godine  (srijeda) s početkom u 9:00 sati u kinodvorani Posušje.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Informacija o radu  Policijske uprave Posušje za 2019. godinu
 3. Izvješća Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2019. godinu:
  • HVIDR-a podružnica Posušje
  • Udruga obitelji poginulih, nestalih i stradalih hrvatskih branitelja općine Posušje
  • UDIVDR-a podružnica Posušje
  • UBIDRLPTSP podružnica Posušje
  • Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata ŽZH ogranak Posušje
 4. Izvješća o radu mjesnih zajednica za 2019. godinu
 5. Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o. za 2019. godinu  
 6. Izvješća o radu javnih ustanova za 2019. godinu:
  • Centar za socijalni rad Posušje
  • Gradska knjižnica fra Petra Bakule Posušje
  • Dječji vrtić „Bajka“ Posušje
  • “Urbikom“ Posušje
 7. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2019. godinu
 8. Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2020. godinu
 9. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Posušje u 2019. godini
 10. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Posušje u 2019. godini
 11. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Posušje
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OSOJE (Kovači-Čajeri)
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OSOJE (Kovači-Talići)
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Rastovača (Pavine vrtline)
 15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana TRIBISTOVO (Liskovac)
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA III (Splitska ulica)
 17. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana VINJANI (Ponori-Bare)
 18. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom
 19. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
 20. Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar

Ostale vijesti iz kategorije

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE

Povodom blagdana Velike Gospe 15. kolovoza kada se obilježava Dan općine Posušje, danas je održana svečana sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Sjednica je ove godine, zbog epidemioloških mjera održana s ograničenim brojem sudionika, a započela je polaganjem...

50 000 KM ZA POSUŠKE POLJOPRIVREDNIKE

50 000 KM ZA POSUŠKE POLJOPRIVREDNIKE

Načelnik Branko Bago potpisao je danas rješenja o odobravanju poticajnih sredstava u iznosu od 50 000 KM za 68 poljoprivrednika s područja općine Posušje. Riječ je o zajedničkim sredstvima Općine Posušje i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i...

DIREKTOR JP CESTE FBIH POSJETIO OPĆINU POSUŠJE

DIREKTOR JP CESTE FBIH POSJETIO OPĆINU POSUŠJE

Načelnik Branko Bago jučer je održao sastanak s direktorom JP Ceste FBiH Ljubom Pravdićem, a sastanku su nazočili i Vinko Romić, ravnatelj JU Ceste ŽZH te Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove u JP Ceste FBiH. Sastanak je održan s ciljem...

JOŠ JEDNA POTVRDA USPJEŠNOSTI OPĆINE POSUŠJE U PRIPREMI PROJEKATA

JOŠ JEDNA POTVRDA USPJEŠNOSTI OPĆINE POSUŠJE U PRIPREMI PROJEKATA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici od 29.07.2020. godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - županije, gradovi i općine”. Sredstva bi se...