Zakazana 35. sjednica Općinskog vijeća

24. 07. 2020

               Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
            OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-124/20
Posušje, 22.7.2020. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19) sazivam 35. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29.7.2020. godine  (srijeda) s početkom u 9:00 sati u kinodvorani Posušje.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Informacija o radu  Policijske uprave Posušje za 2019. godinu
 3. Izvješća Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2019. godinu:
  • HVIDR-a podružnica Posušje
  • Udruga obitelji poginulih, nestalih i stradalih hrvatskih branitelja općine Posušje
  • UDIVDR-a podružnica Posušje
  • UBIDRLPTSP podružnica Posušje
  • Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata ŽZH ogranak Posušje
 4. Izvješća o radu mjesnih zajednica za 2019. godinu
 5. Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o. za 2019. godinu  
 6. Izvješća o radu javnih ustanova za 2019. godinu:
  • Centar za socijalni rad Posušje
  • Gradska knjižnica fra Petra Bakule Posušje
  • Dječji vrtić „Bajka“ Posušje
  • “Urbikom“ Posušje
 7. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2019. godinu
 8. Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2020. godinu
 9. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Posušje u 2019. godini
 10. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Posušje u 2019. godini
 11. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Posušje
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OSOJE (Kovači-Čajeri)
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OSOJE (Kovači-Talići)
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Rastovača (Pavine vrtline)
 15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana TRIBISTOVO (Liskovac)
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA III (Splitska ulica)
 17. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana VINJANI (Ponori-Bare)
 18. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom
 19. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
 20. Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar

Ostale vijesti iz kategorije

Šesti javni poziv Challenge fonda – online info sesije

Šesti javni poziv Challenge fonda – online info sesije

S ciljem što bolje informiranosti gospodarskih subjekata u BiH o mogućnostima za korištenje ovih sredstava, a uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, projektni tim organizirati će online info sesije na kojima će predstaviti sve detalje javnog poziva. Online info...

Održana prva sjednica Općinskog stožera CZ općine Posušje

Održana prva sjednica Općinskog stožera CZ općine Posušje

Danas je u dvorani za sastanke Općinskog načelnika održana prva sjednica Općinskog stožera civilne zaštite općine Posušje. Sjednicom Stožera predsjedavao je zapovjednik Stožera CZ, Ante Begić, a obrazloženja po točkama Dnevnog reda dao je Ljubo Bradarić, pa je stožer...

Održana radionica „Razvoj biciklističkog turizma u ŽZH”

Održana radionica „Razvoj biciklističkog turizma u ŽZH”

U Općini Posušje, ali i ostale tri općine u ŽZH, jučer i danas održana je radionica „Razvoj biciklističkog turizma u ŽZH”. Uz zainteresirane pojedince i udruge s područja naše općine, radionici su nazočili i predstavnici odsjeka za gospodarstvo i razvoj te načelnik...