Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 18.4.2019. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Informacija o radu Policijske uprave Posušje za 2018. godinu
 3. Informacija o radu Službe za zapošljavanje ŽZH podružnica Posušje za 2018. godinu
 4. Izvješća o radu javnih ustanova za 2018. godinu:
  -Centar za socijalni rad Posušje
  -Gradska knjižnica fra Petra Bakule Posušje
  -Dječji vrtić „Bajka“ Posušje
  -„Urbikom“ Posušje
 5. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2018. godinu
 6. Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2019. godinu
 7. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Posušje za 2018. godinu
 8. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Posušje za 2018. godinu
 9. Program rada Općinskog načelnika općine Posušje za 2019. godinu
 10. Izvješća o radu radnih tijela Općinskog vijeća za 2018. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o pristupanju izradi izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
 12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o općinskim upravnim pristojbama
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Gornji Jukići (Jukića ograde- Jukića njive)
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Čitluk (Most na Ričini-raskrižje Tomislavgrad-Vir)
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Put za Grude-krči-trafostanica)
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Batin-Vranići
 17. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta
 18. Prijedlozi Odluka o zamjeni nekretnina-zemljišta
 19. Prijedlog Odluke o sklapanju Aneksa ugovora o zamjeni nekretnina
 20. Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
 21. Prijedlozi Rješenja

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar