Javni poziv za sve obrtnike s područja općine Posušje

06. 09. 2022

Obavještavaju se obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti na području općine Posušje da su obvezni uskladiti poslovanje sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/21) koji je stupio na snagu 30.9.2021. godine.

Člankom 82. stavak 1. prethodno spomenutog zakona propisano je: „Obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

U skladu s navedenim zakonskim odredbama, obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, a koji još nisu podnijeli zahtjev za usklađivanje poslovanja, obavezni su Službi za gospodarstvo općine Posušje, što prije, a najkasnije do 29.09.2022. godine podnijeti zahtjev za usklađivanje poslovanja s novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH“, broj:75/21).

Napomena: Člankom 37. stavak 1. točka j) prethodno spomenutoga zakona propisano je kako nadležni organ utvrđuje rješenjem prestanak obavljanja obrta po sili zakona ako obrtnik ne uskladi poslovanje u roku iz člana 82. stav (1) ovog zakona.

Zahtjev za usklađivanje poslovanja obrta i srodnih djelatnosti može se preuzeti na web stranici ili šalter sali Općine Posušje.

Dodatne informacije moguće dobiti u šalter sali Općine Posušje ili putem telefona: 039 685 721.

Skip to content