Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi Nacrta proračuna općine Posušje za 2020. godinu

29. 11. 2019

Na temelju zaključka Općinskog vijeća broj: 01-14-154/19  od 29.11. 2019. godine,te na temelju članka 100.Statuta općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“,broj:1/08,8/08,2/10 i 1/17), Općinski načelnik upućuje

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi Nacrta proračuna općine Posušje za 2020. godinu

Prijedlozi,primjedbe,mišljenja i sugestije na Nacrt Proračuna općine Posušje za 2020. godinu,mogu se dostaviti Službi za financije općine Posušje,najkasnije do 11.12. 2019. godine,putem:
a) dopisom predsjednika mjesnih zajednica
b) putem pošte ili pisarnice
c) telefona broj:685 718
d) e-mail:opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Dokument s Nacrtom proračuna možete preuzeti s:

Ostale vijesti iz kategorije

Prestanak stanja prirodne nepogode na području općine Posušje!

Na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, načelnik općine Posušje Branko Bago 2. lipnja 2020. donio je odluku o prestanku stanja prirodne nepogode na području općine Posušje. Općinski stožer CZ će i dalje pratiti i procjenjivati stanje epidemiološke situacije na...