Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi Nacrta proračuna općine Posušje za 2020. godinu

29. 11. 2019

Na temelju zaključka Općinskog vijeća broj: 01-14-154/19  od 29.11. 2019. godine,te na temelju članka 100.Statuta općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“,broj:1/08,8/08,2/10 i 1/17), Općinski načelnik upućuje

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi Nacrta proračuna općine Posušje za 2020. godinu

Prijedlozi,primjedbe,mišljenja i sugestije na Nacrt Proračuna općine Posušje za 2020. godinu,mogu se dostaviti Službi za financije općine Posušje,najkasnije do 11.12. 2019. godine,putem:
a) dopisom predsjednika mjesnih zajednica
b) putem pošte ili pisarnice
c) telefona broj:685 718
d) e-mail:opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Dokument s Nacrtom proračuna možete preuzeti s:

Ostale vijesti iz kategorije

JAVNI POZIV radi sporazumnog pribavljanja nekretninama

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Županija Zapadnohercegovačka Općinsko pravobraniteljstvo Posušje Broj: U-30/19 Dana: 04.12.2019 godine Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16 ), a u svezi...

Obavijest o uspostavi adresnog registra u općini Posušje

Obavještavaju se stanovnici Vinjana da je u tijeku postavljanje pločica s kućnim brojem za područje cijele mjesne zajednice Vinjani.Stanovnici se mole za strpljenje i pozivaju se da pruže punu suradnju. Ovim putem obavještavaju se građani da se za postavljanje kućnog...