JAVNI POZIV za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja općine Posušje

08. 06. 2020

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Odbor za dodjelu javnih priznanja

Broj:01-05-107/20
Posušje, 8.6.2020. godine

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj 4/05, 4/08, 4/11 i 5/11), Odbor za dodjelu javnih priznanja, upućuje

JAVNI POZIV
za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja općine Posušje

 1. Općina Posušje dodjeljuje javna priznanja općine:
 • Počasni građanin općine Posušje
 • Zlatna plaketa «Grb općine Posušje»
 • Zahvalnica općine Posušje
 1. Počasnim građaninom općine mogu biti proglašeni građani koji su osobno i značajno doprinijeli napretku općine ili podizanju ugleda općine, sukladno kriterijima koje donosi Općinsko vijeće.
  Zlatna plaketa «Grb općine Posušje» posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog, društvenog i duhovnog života i razvoja općine, sukladno kriterijima koje donosi Općinsko vijeće.
  Zahvalnica općine Posušje je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa, za konkretan uspjeh i poduhvat, uspješnu suradnju i druge osobite zasluge, isticanje u humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima, kao i za doprinos razvoju i ugledu općine, sukladno kriterijima koje donosi Općinsko vijeće.

3. Poticaj za proglašenje Počasnog građanina općine mogu dati vijećnik Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća i Načelnik općine Posušje, a poticaj za dodjelu Zlatne plakete «Grb općine Posušje» i Zahvalnice općine Posušje može dati građanin, vijećnik Općinskog vijeća, Načelnik općine Posušje, mjesna zajednica, ustanove, udruge građana i dr. pravne osobe.

 1. Poticaj se dostavlja Odboru za dodjelu javnih priznanja u pisanom obliku i mora sadržavati:
 • podatke o podnositelju zahtjeva
 • životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja,
 • odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).
  Na zahtjev Odbora za dodjelu javnih priznanja, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju.
 1. Odbor za dodjelu javnih priznanja prosuđuje poticaje i podnosi Općinskom vijeću prijedloge za dodjelu javnih priznanja.
  Odluku o dodjeli javnih priznanja općine, donosi Općinsko vijeće.
  Javna priznanja se uručuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine, 15. kolovoza.
 1. Rok za podnošenje poticaja je do 30. lipnja 2020. godine.
  Poticaji s obrazloženjem podnose se na adresu:
  Općinsko vijeće općine Posušje
  Odbor za dodjelu javnih priznanja
  Ulica fra Grge Martića 30
  88240 Posušje

Predsjednik
Odbora za dodjelu javnih priznanja

Ivan Lončar

Ostale vijesti iz kategorije

Dnevno izviješće Zavoda za javno zdravstvo ŽZH

Dnevno izviješće Zavoda za javno zdravstvo ŽZH

Zavod za javno zdravstvo ŽZH izvjestio je da je jučer u Županiji Zapadnohercegovačkoj testirano na koronavirus 26 osoba. Jedna muška osoba iz Posušja pozitivna je na prisustvo koronavirusa. U samoizolaciji se nalazi 41 osoba. Ukupno zaraženih osoba u Županiji...