JAVNI POZIV radi sporazumnog pribavljanja nekretninama

04. 12. 2019

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Općinsko pravobraniteljstvo Posušje
Broj: U-30/19
Dana: 04.12.2019 godine

Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16 ), a u svezi člankom 92. Zakona o upravnom postupku FBiH ( „Službene novine FBiH“ broj:2/98 i 48/99) Općinski pravobranitelj u ime Općine Posušje kao korisnika izvlaštenja objavljuje.

JAVNI POZIV
radi sporazumnog pribavljanja nekretninama

Odlukom Općinskog vijeća općine Posušje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kolodvora broj:01-31-88/19 od dana: 18.06.2019 godine (“Službeni glasnik općine Posušje broj:5/19) utvrđuje se da je od javnog interesa za općinu Posušje izgradnja kolodvora, te da se može pristupiti izvlaštenju nekretnina- zemljišta obuhvaćenog javnim interesom.
Općina Posušje pristupa realizaciji navedenog projekta u koju svrhu će se provesti izvlaštenje potrebnih nekretnina uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o izvlaštenju.
Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama-zemljišta koje obuhvaća izgradnja kolodvora.
Planirana izgradnja obuhvaća slijedeće nekretnine:

 • k.č. 1914/1, naziv parcele Dugonjiva, kultura oranica/njiva 5. klase, površine 569 m²,upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom 5/24,Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula(Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić(Mirka) Zorka r. Bakula 1/6, posjedovni list 80,
 • k.č. 2055/1, naziv parcele Dugonjiva, kultura oranica/njiva 6. klase, površine 2082 m²,upisana na Bakula (Slave) Milan s dijelom 1/2 i Bakula (Slave) Tomislav s dijelom 1/2,
 • k.č. 2055/8, naziv parcele Dugonjiva, kultura ostalo neplodno zemljište, površine 108 m²,upisana na Bakula (Slave) Milan s dijelom 1/2 i Bakula (Slave) Tomislav s dijelom 1/2,
 • k.č. 2056/1, naziv parcele Široka njiva, kultura oranica/njiva 4. klase, površine 1974 m²,upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom5/24, Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić (Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2056/11, naziv parcele Široka njiva, kultura nekategorizirani put, površine 88 m²,upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom 5/24,Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić(Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2057/1, naziv parcele Ograda guvno, kultura livada 3. klase, površine 45 m², upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom 5/24,Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić (Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2057/2, naziv parcele Ograda guvno, kultura ostalo neplodno zemljište, površine 169m², upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom
  5/24, Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i
  Jukić (Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2058/1, naziv parcele Široka njiva, kultura oranica/njiva 4. klase, površine 2473 m², upisana na Bakula (Petra) Šimun -Šimek,
 • k.č. 2059/3, naziv parcele Guvno, kultura dvorište, površine 56 m², upisana na Boras
  (Vlade) Branko „Boškanović“,
 • k.č. 2059/4, naziv parcele Guvno, kultura ostalo neplodno zemljište, površine 441 m², upisana na Bakula (Petra) Šimun – Šimek, sve katastarska općina Posušje.

Vlasnici nekretnina mogu doći svakim radnim danom od 07.00 h do 15.00 h u Općinu Posušje u prostorije Općinskog pravobraniteljstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa kako bi se sa istima pokušalo sporazumno riješiti pitanje stjecanja vlasništva na navedenim nekretninama.
Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležnim organom uprave.

Općinski pravobranitelj

Milan Milićević

               

Ostale vijesti iz kategorije

Najava izbora najboljih sportaša Posušja u 2019.

Najava izbora najboljih sportaša Posušja u 2019.

Svečanost 'Proglašenja najuspješnijih športašica i športaša, športskih kolektiva i zaslužnih športskih djelatnika općine Posušje' održat će se u ponedjeljak, 27. siječnja 2020. godine s početkom u 11:00 sati u općinskoj vijećnici općine Posušje. Ovu...

PREDSTAVA „DIVA GRABOVČEVA“ U POSUŠJU

PREDSTAVA „DIVA GRABOVČEVA“ U POSUŠJU

U subotu, 25. siječnja 2020. godine s početkom u 19:30 sati u posuškoj kinodvorani biti će izvedena predstava „Diva Grabovčeva“ u izvedbi Sinjskog pučkog kazališta i Franjevačke klasične gimnazije Sinj. Za vrijeme turske okupacije Turci su činili brojne zločine nad...