JAVNI POZIV radi sporazumnog pribavljanja nekretninama

04. 12. 2019

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Općinsko pravobraniteljstvo Posušje
Broj: U-30/19
Dana: 04.12.2019 godine

Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16 ), a u svezi člankom 92. Zakona o upravnom postupku FBiH ( „Službene novine FBiH“ broj:2/98 i 48/99) Općinski pravobranitelj u ime Općine Posušje kao korisnika izvlaštenja objavljuje.

JAVNI POZIV
radi sporazumnog pribavljanja nekretninama

Odlukom Općinskog vijeća općine Posušje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kolodvora broj:01-31-88/19 od dana: 18.06.2019 godine (“Službeni glasnik općine Posušje broj:5/19) utvrđuje se da je od javnog interesa za općinu Posušje izgradnja kolodvora, te da se može pristupiti izvlaštenju nekretnina- zemljišta obuhvaćenog javnim interesom.
Općina Posušje pristupa realizaciji navedenog projekta u koju svrhu će se provesti izvlaštenje potrebnih nekretnina uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o izvlaštenju.
Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama-zemljišta koje obuhvaća izgradnja kolodvora.
Planirana izgradnja obuhvaća slijedeće nekretnine:

 • k.č. 1914/1, naziv parcele Dugonjiva, kultura oranica/njiva 5. klase, površine 569 m²,upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom 5/24,Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula(Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić(Mirka) Zorka r. Bakula 1/6, posjedovni list 80,
 • k.č. 2055/1, naziv parcele Dugonjiva, kultura oranica/njiva 6. klase, površine 2082 m²,upisana na Bakula (Slave) Milan s dijelom 1/2 i Bakula (Slave) Tomislav s dijelom 1/2,
 • k.č. 2055/8, naziv parcele Dugonjiva, kultura ostalo neplodno zemljište, površine 108 m²,upisana na Bakula (Slave) Milan s dijelom 1/2 i Bakula (Slave) Tomislav s dijelom 1/2,
 • k.č. 2056/1, naziv parcele Široka njiva, kultura oranica/njiva 4. klase, površine 1974 m²,upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom5/24, Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić (Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2056/11, naziv parcele Široka njiva, kultura nekategorizirani put, površine 88 m²,upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom 5/24,Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić(Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2057/1, naziv parcele Ograda guvno, kultura livada 3. klase, površine 45 m², upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom 5/24,Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić (Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2057/2, naziv parcele Ograda guvno, kultura ostalo neplodno zemljište, površine 169m², upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom
  5/24, Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i
  Jukić (Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2058/1, naziv parcele Široka njiva, kultura oranica/njiva 4. klase, površine 2473 m², upisana na Bakula (Petra) Šimun -Šimek,
 • k.č. 2059/3, naziv parcele Guvno, kultura dvorište, površine 56 m², upisana na Boras
  (Vlade) Branko „Boškanović“,
 • k.č. 2059/4, naziv parcele Guvno, kultura ostalo neplodno zemljište, površine 441 m², upisana na Bakula (Petra) Šimun – Šimek, sve katastarska općina Posušje.

Vlasnici nekretnina mogu doći svakim radnim danom od 07.00 h do 15.00 h u Općinu Posušje u prostorije Općinskog pravobraniteljstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa kako bi se sa istima pokušalo sporazumno riješiti pitanje stjecanja vlasništva na navedenim nekretninama.
Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležnim organom uprave.

Općinski pravobranitelj

Milan Milićević

               

Ostale vijesti iz kategorije

50 000 KM ZA POSUŠKE POLJOPRIVREDNIKE

50 000 KM ZA POSUŠKE POLJOPRIVREDNIKE

Načelnik Branko Bago potpisao je danas rješenja o odobravanju poticajnih sredstava u iznosu od 50 000 KM za 68 poljoprivrednika s područja općine Posušje. Riječ je o zajedničkim sredstvima Općine Posušje i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i...

DIREKTOR JP CESTE FBIH POSJETIO OPĆINU POSUŠJE

DIREKTOR JP CESTE FBIH POSJETIO OPĆINU POSUŠJE

Načelnik Branko Bago jučer je održao sastanak s direktorom JP Ceste FBiH Ljubom Pravdićem, a sastanku su nazočili i Vinko Romić, ravnatelj JU Ceste ŽZH te Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove u JP Ceste FBiH. Sastanak je održan s ciljem...

JOŠ JEDNA POTVRDA USPJEŠNOSTI OPĆINE POSUŠJE U PRIPREMI PROJEKATA

JOŠ JEDNA POTVRDA USPJEŠNOSTI OPĆINE POSUŠJE U PRIPREMI PROJEKATA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici od 29.07.2020. godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - županije, gradovi i općine”. Sredstva bi se...