JAVNI POZIV radi sporazumnog pribavljanja nekretninama

04. 12. 2019

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Općinsko pravobraniteljstvo Posušje
Broj: U-30/19
Dana: 04.12.2019 godine

Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16 ), a u svezi člankom 92. Zakona o upravnom postupku FBiH ( „Službene novine FBiH“ broj:2/98 i 48/99) Općinski pravobranitelj u ime Općine Posušje kao korisnika izvlaštenja objavljuje.

JAVNI POZIV
radi sporazumnog pribavljanja nekretninama

Odlukom Općinskog vijeća općine Posušje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kolodvora broj:01-31-88/19 od dana: 18.06.2019 godine (“Službeni glasnik općine Posušje broj:5/19) utvrđuje se da je od javnog interesa za općinu Posušje izgradnja kolodvora, te da se može pristupiti izvlaštenju nekretnina- zemljišta obuhvaćenog javnim interesom.
Općina Posušje pristupa realizaciji navedenog projekta u koju svrhu će se provesti izvlaštenje potrebnih nekretnina uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o izvlaštenju.
Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama-zemljišta koje obuhvaća izgradnja kolodvora.
Planirana izgradnja obuhvaća slijedeće nekretnine:

 • k.č. 1914/1, naziv parcele Dugonjiva, kultura oranica/njiva 5. klase, površine 569 m²,upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom 5/24,Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula(Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić(Mirka) Zorka r. Bakula 1/6, posjedovni list 80,
 • k.č. 2055/1, naziv parcele Dugonjiva, kultura oranica/njiva 6. klase, površine 2082 m²,upisana na Bakula (Slave) Milan s dijelom 1/2 i Bakula (Slave) Tomislav s dijelom 1/2,
 • k.č. 2055/8, naziv parcele Dugonjiva, kultura ostalo neplodno zemljište, površine 108 m²,upisana na Bakula (Slave) Milan s dijelom 1/2 i Bakula (Slave) Tomislav s dijelom 1/2,
 • k.č. 2056/1, naziv parcele Široka njiva, kultura oranica/njiva 4. klase, površine 1974 m²,upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom5/24, Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić (Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2056/11, naziv parcele Široka njiva, kultura nekategorizirani put, površine 88 m²,upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom 5/24,Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić(Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2057/1, naziv parcele Ograda guvno, kultura livada 3. klase, površine 45 m², upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom 5/24,Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i Jukić (Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2057/2, naziv parcele Ograda guvno, kultura ostalo neplodno zemljište, površine 169m², upisana na Bakula (Mirka) Branko s dijelom 5/24, Bakula (Mirka) Ivan s dijelom
  5/24, Bakula (Mirka) Vinko s dijelom 5/24, (Mirka) Zdravko s dijelom 5/24 i
  Jukić (Mirka) Zorka r. Bakula 1/6,
 • k.č. 2058/1, naziv parcele Široka njiva, kultura oranica/njiva 4. klase, površine 2473 m², upisana na Bakula (Petra) Šimun -Šimek,
 • k.č. 2059/3, naziv parcele Guvno, kultura dvorište, površine 56 m², upisana na Boras
  (Vlade) Branko „Boškanović“,
 • k.č. 2059/4, naziv parcele Guvno, kultura ostalo neplodno zemljište, površine 441 m², upisana na Bakula (Petra) Šimun – Šimek, sve katastarska općina Posušje.

Vlasnici nekretnina mogu doći svakim radnim danom od 07.00 h do 15.00 h u Općinu Posušje u prostorije Općinskog pravobraniteljstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa kako bi se sa istima pokušalo sporazumno riješiti pitanje stjecanja vlasništva na navedenim nekretninama.
Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležnim organom uprave.

Općinski pravobranitelj

Milan Milićević

               

Ostale vijesti iz kategorije

Općina Posušje: 29 studenata potpisalo ugovore o stipendiranju

Općina Posušje: 29 studenata potpisalo ugovore o stipendiranju

Danas je u općinskoj vijećnici upriličeno svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata s područja općine Posušje. Pravo na stipendiju temeljem natječaja ostvarilo je 29 kandidata, s ukupnim iznosom od 1 000 KM za ovu akademsku godinu. Također, dodatnim...

Šesti javni poziv Challenge fonda – online info sesije

Šesti javni poziv Challenge fonda – online info sesije

S ciljem što bolje informiranosti gospodarskih subjekata u BiH o mogućnostima za korištenje ovih sredstava, a uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, projektni tim organizirati će online info sesije na kojima će predstaviti sve detalje javnog poziva. Online info...

Održana prva sjednica Općinskog stožera CZ općine Posušje

Održana prva sjednica Općinskog stožera CZ općine Posušje

Danas je u dvorani za sastanke Općinskog načelnika održana prva sjednica Općinskog stožera civilne zaštite općine Posušje. Sjednicom Stožera predsjedavao je zapovjednik Stožera CZ, Ante Begić, a obrazloženja po točkama Dnevnog reda dao je Ljubo Bradarić, pa je stožer...