JAVNI POZIV za podnošenje prijava za poticajne mjere u poduzetništvu Općine Posušje

14. 01. 2020

Na temelju članka 16. Pravilnika o poticajnim mjerama poduzetništvu Općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 1/20) Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za poticajne mjere u poduzetništvu objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za poticajne mjere u poduzetništvu Općine Posušje

Članak I.
Predmet javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se prijave za sljedeće poticajne mjere:

 1. Sufinanciranje troškova osnivanja i registracije poduzetnika – početnika u gospodarstvu (start up – ova),
 2. Podrška očuvanju tradicionalnih i starih obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost,
 3. Podrška ženama poduzetnicama

Članak II.
Ukupan iznos predviđenih sredstava

Ukupna raspoloživa financijska sredstva za ovaj Javni poziv iznose 20.000,00 KM (dvadeset tisuća konvertibilnih maraka), a osigurana su Proračunom općine Posušje za 2020. godinu pod stavkom Sredstva za obnovu i razvoj, jedinica Podrška poduzetništvu (255K10).

Članak III.
Iznos i način dodjele financijskih sredstava namijenjen pojedinačnim mjerama

Visina financijske potpore predviđene člankom II. ovoga Javnoga poziva raspodjeljuje se na sljedeći način:

 1. Za poticajnu mjeru iz članka 1., točka 1.) ovoga Javnoga poziva (Sufinanciranje troškova osnivanja i registracije poduzetnika – početnika u gospodarstvu (start up – ova) iznosi ukupno 8.000,00 KM, a raspodjeljuje se na sljedeći način:
 • Za fizičke osobe, obrtnike – do maksimalno 500, 00 KM
 • Za pravne osobe, gospodarska društva – do maksimalno 1000,00 KM

Potpora se odnosi na subvencioniranje troškova ovjere dokumentacije, taksi za upis u registre, plaćenih pristojbi i drugih troškova nastalih prilikom osnivanja i registracije djelatnosti na temelju dostavljenih dokaza troškova.

 1. Za poticajnu mjeru iz članka 1., točka 2.) ovoga Javnoga poziva (Podrška očuvanju tradicionalnih i starih obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost) iznosi ukupno 6.000,00 KM, a dodjeljuje se na sljedeći način:
 • Maksimalno 500,00 KM.

Potpora se odnosi na subvencioniranje nabavke repromaterijala, materijala i opreme potrebne za obavljanje registrirane djelatnosti. Subvencija se odobrava na temelju dostavljenih dokaza i to fiskalnih računa izdanih u tekućoj godini za koju je mjera predviđena.

 1. Za poticajnu mjeru iz članka 1., točka 3.) ovoga Javnoga poziva (Podrška ženama poduzetnicama) iznosi ukupno 6.000,00 KM, a dodjeljuje se na sljedeći način:
 • Za fizičke osobe – žene obrtnice do maksimalno 550, 00 KM
 • Za pravne osobe – gospodarska društva u kojima žena/žene posjeduju najmanje 51% kapitala gospodarskog društva – do maksimalno 1100,00 KM

Potpora se odnosi na subvencioniranje troškova nabavke repromaterijala, materijala i opreme potrebne za obavljanje registrirane djelatnosti. Subvencija se odobrava na temelju dostavljenih dokaza i to fiskalnih računa izdanih u tekućoj godini za koju je mjera predviđena.

Članak IV.
Opći uvjeti za ostvarivanje poticajnih mjera

Opći uvjeti za ostvarivanje poticajnih mjera iz članka I. ovoga Javnoga poziva su:

 1. da se radi o fizičkoj osobi, osnivaču obrta s prebivalištem na području općine Posušje,
 2. da se radi o gospodarskom društvu sa sjedištem na području općine Posušje.

Članak V.
Posebni uvjeti za ostvarivanje poticajnih mjera

Posebni uvjeti za ostvarivanje poticajnih mjera iz članka I. ovoga Javnoga poziva su:

 1. Za ostvarivanje mjere iz članka 1., točka 1.) ovoga Javnoga poziva (Sufinanciranje troškova osnivanja i registracije poduzetnika – početnika u gospodarstvu (start up – ova) kako bi se osigurao dio potrebnih financijskih sredstava za ostvarenje novih poslovnih ideja kroz osnivanje novog gospodarskog subjekta potrebno je ispuniti sljedeće posebne uvjete:
 • da je obrt ili gospodarsko društvo osnovano na području općine Posušje i to u vremenskom razdoblju od usvajanja proračuna za tekuću godinu do utroška sredstava po Javnom pozivu.
 1. Za ostvarivanje mjere iz članka 1., točka 2.) ovoga Javnoga poziva (Podrška očuvanju tradicionalnih i starih obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost – prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/09, 38/10 i 16/12) odnosno Pravilniku o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost (”Službene novine FBiH”, broj: 61/09 i 12/12), a obavljaju se u suradnji s relevantnim partnerima s područja općine Posušje, potrebno je ispuniti sljedeće posebne uvjete:
 • Da gospodarski subjekt obavlja djelatnost najmanje 2 (dvije) godine do dana objave Javnog poziva
 1. Za ostvarivanje mjere iz članka 1., točka 3.) ovoga Javnoga poziva (Podrška ženama poduzetnicama) potrebno je ispuniti sljedeće posebne uvjete:
 • da gospodarski subjekt obavlja djelatnost najmanje 2 (dvije) godine do dana objave Javnog poziva,
 • da se radi o gospodarskim subjektima u kojima žena/žene posjeduju najmanje 51% kapitala gospodarskog društva ili je žena osnivač obrta.

Članak VI.
Popis obvezne dokumentacije

Za poticajnu mjeru iz članka 1., točka 1.) ovoga Javnoga poziva (Sufinanciranje troškova osnivanja i registracije poduzetnika – početnika u gospodarstvu (start up – ova) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
 Rješenje o registraciji djelatnosti,
 Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
 Prijava na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH,
 Potvrda o otvorenom računu ili Ugovor o otvorenom računu u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
 Uplatnice troškova ovjere dokumentacije, taksi za upis u registre, plaćenih pristojbi i drugih troškova nastalih prilikom osnivanja i registracije djelatnosti.

Dokumentacija (izuzev zadnje stavke) ne smije biti starija od 6 mjeseci, a može biti dostavljena u originalu ili kao ovjerena preslika.

Za poticajnu mjeru iz članka 1., točka 2.) ovoga Javnoga poziva (Podrška očuvanju tradicionalnih i starih obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
 Rješenje o registraciji obrta,
 Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
 Prijava na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH,
 Potvrda o otvorenom računu ili Ugovor o otvorenom računu u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
 Fiskalni računi za nabavku repromaterijala, materijala i opreme potrebne za obavljanje registrirane djelatnosti

Dokumentacija (izuzev zadnje – fiskalni računi moraju biti izdani u tekućoj godini za koju je mjera predviđena) ne smije biti starija od 6 mjeseci, a može biti dostavljena u originalu ili kao ovjerena preslika.

Za poticajnu mjeru iz članka 1., točka 3.) ovoga Javnoga poziva (Podrška ženama poduzetnicama) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
 Rješenje o registraciji djelatnosti,
 Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
 Prijava na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH,
 Potvrda o otvorenom računu ili Ugovor o otvorenom računu u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
 Fiskalni računi za nabavku repromaterijala, materijala i opreme potrebne za obavljanje registrirane djelatnosti.

Dokumentacija (izuzev zadnje – fiskalni računi moraju biti izdani u tekućoj godini za koju je mjera predviđena) ne smije biti starija od 6 mjeseci, a može biti dostavljena u originalu ili kao ovjerena preslika.

Članak VII.
Način prijave

Prijave s pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva za poticajne mjere u poduzetništvu „NE OTVARAJ“.
Podnositelji mogu podnijeti prijavu za samo jedan od navedenih oblika podrške.
Natječaj ostaje otvoren do utroška sredstava.
Obavijest o utrošku sredstava i zatvaranju javnoga poziva biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Posušje.

Broj: 01-19/20
Posušje, 14.01.2020.godine

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za poticajne mjere u poduzetništvu

Predsjednik Povjerenstva

Skip to content