JAVNI NATJEČaJ za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2017/18 godinu

29. 12. 2017

 

 

Na temelju članka 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

studentima s područja općine Posušje za 2017/18 godinu

 

 1. U akademskoj 2017/18 godini, (od 1. listopada 2017. do 31. srpnja 2018.), dodjeljuje se 27 (dvadesetsedam) studentskih stipendija u visini od 100,00 (stotinu) KM mjesečno.

 

 1. Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija.

Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.

 

 1. Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:
  1. potvrdu o prebivalištu
  2. rodni list
  3. potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
  4. potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
  5. student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
  6. student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
  7. student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
  8. student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
  9. student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
  10. student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
  11. student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
  12. ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija

 

 1. Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

 1. Kriteriji za dodjelu stipendija
  1. uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
  2. studenti deficitarnih zanimanja (matematika, fizika, latinski jezik, kemija, strojarski inženjer – konstruktorski smjer, arhitektonsko urbano inženjerstvo i biologija)
  3. završena godina fakulteta
  4. teška bolest ili invalidnost studenta
  5. teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
  6. studenti bez roditelja
  7. nezaposlenost roditelja
  8. ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
  9. studenti – djeca razvojačenih branitelja

Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.

Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba .

 

 1. Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.

 

 1. Natječaj ostaje otvoren do 17.01.2018. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 1. Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: opcina-posusje.ba.

 

Dokument s kriterijima za dodjelu možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Kriteriji za dodjelu stipendija

 

Općinski načelnik

 

_________________

Branko Bago

 

Ostale vijesti iz kategorije