JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2020/21 godinu

13. 10. 2020

Broj: 01-902/20
Posušje, 12.10.2020. godine

Na temelju članka 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija
studentima s područja općine Posušje za 2020/21 godinu

 1. U akademskoj 2020/21 godini, (od 1. listopada 2020. do 31. srpnja 2021.), dodjeljuje se 27 (dvadesetsedam) studentskih stipendija u visini od 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) mjesečno.
 2. Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija.
  Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.
 3. Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:
  a) potvrdu o prebivalištu
  b) rodni list
  c) potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
  d) potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
  e) student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
  f) student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
  g) student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
  h) student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
  i) student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
  j) student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
  k) student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
  l) ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija
 4. Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 5. Kriteriji za dodjelu stipendija
  a) uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
  b) studenti deficitarnih zanimanja (elektrotehnika / elektrotehnika i informacijska tehnologija, strojarstvo, računarstvo, arhitektura / arhitektura i urbanizam, građevina, kemijsko inženjerstvo, grafička tehnologija, medicina i logopedija)
  c) završena godina fakulteta
  d) teška bolest ili invalidnost studenta
  e) teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
  f) studenti bez roditelja
  g) nezaposlenost roditelja
  h) ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
  i) studenti – djeca razvojačenih branitelja
  Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.
  Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba.
 6. Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.
 7. Natječaj ostaje otvoren do 03.11.2020. godine.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 8. Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: www.opcina-posusje.ba.

Općinski načelnik

Branko Bago

Ostale vijesti iz kategorije

Općina Posušje: 29 studenata potpisalo ugovore o stipendiranju

Općina Posušje: 29 studenata potpisalo ugovore o stipendiranju

Danas je u općinskoj vijećnici upriličeno svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata s područja općine Posušje. Pravo na stipendiju temeljem natječaja ostvarilo je 29 kandidata, s ukupnim iznosom od 1 000 KM za ovu akademsku godinu. Također, dodatnim...

Šesti javni poziv Challenge fonda – online info sesije

Šesti javni poziv Challenge fonda – online info sesije

S ciljem što bolje informiranosti gospodarskih subjekata u BiH o mogućnostima za korištenje ovih sredstava, a uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, projektni tim organizirati će online info sesije na kojima će predstaviti sve detalje javnog poziva. Online info...

Održana prva sjednica Općinskog stožera CZ općine Posušje

Održana prva sjednica Općinskog stožera CZ općine Posušje

Danas je u dvorani za sastanke Općinskog načelnika održana prva sjednica Općinskog stožera civilne zaštite općine Posušje. Sjednicom Stožera predsjedavao je zapovjednik Stožera CZ, Ante Begić, a obrazloženja po točkama Dnevnog reda dao je Ljubo Bradarić, pa je stožer...