Na temelju zaključka općinskog vijeća broj: 01-14-43/17 od 03.03. 2017. godine,te na temelju članka 100.Statuta općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje,broj: 1/08,8/08 i 2/10),općinski načelnik upućuje

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi na nacrt proračuna općine Posušje za 2017. godinu

Prijedlozi,primjedbe,mišljenja,sugestije na Nacrt proračuna općine Posušje za 2017. godinu,mogu se dostaviti Službi za financije općine Posušje,najkasnije do 16.03.2017. godine,putem: a) dopisa predsjednika mjesnih zajednica b) pošte i pisarnice c) telefona broj 685718 d) e-mail: opcina.posusje.gs@ tel.net.ba

Nacrt proračuna možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

PRORACUN 2017-NACRT