Odluka o poništenju u postupku javne nabave roba: Ulje za loženje i goriva za vozila

22. 02. 2018

Odluku možete preuzeti sa sljedeće poveznice

ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf – gorivo