Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici

Odluka o poništenju postupka

Kategorije: Javne nabavke