Odluka o dodjeli ugovora za natječaj : „Sanacija klizišta i korita rijeke Ričina kod Starog mosta u Općini Posušje.”

17. 03. 2020

Odluku možete preuzeti sa sljedeće poveznice

Odluka