Odluka o dodjeli ugovora za nabavu roba „Nabava bukovog drva za ogrjev za potrebe osnovnih škola na području općine Posušje“.

09. 08. 2021

Odluku možete preuzeti sa sljedeće poveznice

Skip to content