Odluka o dodjeli ugovora: „Građevinsko – zanatski radovi u Osnovnoj školi fra Petra Bakule u Posušju završna faza“

13. 07. 2020

Odluku možete preuzeti sa sljedeće poveznice