Odluka o dodjeli ugovora u konkurentskom postupku za nabavu roba: „Nabava uredskog materijala za zgradu općine Posušje i Osnovne škole na području općine Posušje“

29. 06. 2018

Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici

odluka o dodjeli ugovora