Odluka o dodjeli za javnu nabvu roba „Nabava tehnološke opreme za edukaciju, CNC glodački obradni centar za obradu metala s pratećom opremom za potrebe općine Posušje

29. 09. 2017

Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici

Scan Odluke o dodjeli