FMPVŠ: Kreditna linija za dugoročno financiranje poljoprivredne proizvodnje uz grant sredstva Ministarstva

22. 03. 2024

Kreditna linija za dugoročno financiranje poljoprivredne proizvodnje uz grant sredstva Ministarstva

UVJETI KREDITNE LINIJE:

•            rok otplate od 18 mjeseci do 15 godina

•            grace period do 36 mjeseci ovisno o vrsti djelatnosti (uključen u rok otplate)

•            nominalna kamatna stopa 3,60% na godišnjoj razini* za rok otplate do 7 godina

•            nominalna kamatna stopa 3,90% na godišnjoj razini** za rok otplate preko 7 godina

Namjena:

•            ratarska i povrtlarska proizvodnja, govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, pčelarstvo, ribarstvo, uzgoj ostalih životinja, višegodišnji nasadi, staklenici i plastenici, izgradnja kapaciteta u prehrambenoj industriji (pakirnice, sortirnice, dorada voća i povrća i hladnjače za voće i povrće).

Korisnici kredita:

•            pravne i fizičke osobe registrirane u skladu sa važećim zakonskim propisima za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

•            Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,30% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* efektivna kamatna stopa 3,75% za iznos kredita 100.000,00 KM na rok na rok 7 godina i 12 mjeseca grace perioda (naknada za obradu zahtjeva 0,30%)

** efektivna kamatna stopa 4,02% za iznos kredita 100.000,00 KM na rok 15 godina i 36 mjeseci grace perioda (naknada za obradu zahtjeva 0,30%)

Koncept finansiranja investicijskih projekata:

35% sredstava – grant sredstva Ministarstva

15% sredstava – vlastita sredstva Korisnika

50% sredstava – kredit RB FBiH

Više informacija možete naći na stranici Razvojne banke Federacije BiH:https://rbfbih.ba/dugorocni-krediti/finansiranje-poljoprivredne-proizvodnje-uz-grant-sredstva/

Brošure o kreditnoj liniji dostupne su na  Hrvatskom jeziku.

Skip to content