CZ Posušje: UPUTE STANOVNIŠTVU KAKO POSTUPITI U SLUČAJU POJAVE ZAPALJENJA DIMNJAKA

29. 12. 2021

S obzirom na činjenicu da uslijed neredovitog održavanja dimnjaka postoji mogućnost nastanka požara zapaljenjem čađi u dimnjacima, pa stoga građanima općine Posušje želimo ukazati na uzroke nastanka te postupke u slučaju pojave ove vrste požara koji mogu prouzročiti ugrožavanje ljudskih života i napraviti značajnu materijalnu štetu.

Opasnost od požara dimnjaka prijeti od nekoliko pojava:
a) let iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijalšto može izazvati zapaljenje ;
b) zagrijavanje zidova – dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor.
c) prijenos požara na građevinske elemente – kod nepravilno izvedenih dimnjaka, najčešće u starim objektima, često je moguće naići na gredekoje prolaze odmah pored dimovodnog kanala. Dolazi do zapaljenja tih gredai prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice;
d) pucanje dimnjaka – uzrok tome je visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađi u dimovodnom kanalu – i do 1 000 º C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanali samog dimovodnog kanala te širenja požara.

Pokazatelji da je došlo do požara dimnjaka:

  • karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja;
  • jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal. Oprez, ponekad su toliko vrući zidovi da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova;
  • let iskri iz grla dimnjaka;
  • karakterističan miris paleži.

Postupak u slučaju da je došlo do požara dimnjaka:
a) nazovite vatrogasce na broj 123, policiju na broj 122 ili civilnu zaštitu na broj 121;
b) prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite peć (ložište). Ne ulijevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može izazvati opekotine i dovesti do pucanja peći uslijed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade);
c) obavijestite susjede o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce.

Napomene:
a) Ne smijete ulijevati vodu u dimnjak – 1 l vode stvara 1.800 l vodene pare što može izazvati naglu ekspanziju u dimnjaku i pucanje samog dimnjaka;
b) Gašenje se može provesti pomoću nekoliko postupaka:

  • ugušivanjem pomoću mokrih krpa. Svi otvori moraju se zatvoriti pomoću mokrih krpa. Dolazi do ugušivanja i smanjivanja intenziteta požara nakon čega je potrebno čađ sastrugati pomoću čelične četke i kroz vratašca za čišćenje na dnu dimnjaka iznijeti iz objekta;
  • prahom za gašenje.Loša osobina je što prah nema ohlađujući efekt. Nakon prigušivanja požara potrebno je provesti isti postupak kao i kod gašenje pomoću mokrih krpa.
    c) Kako bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za korisnike potrebno je držati se propisa;

Dimnjak se smije upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen;
Potrebno je pravilno i redovito održavanje dimnjaka. Učestalost čišćenja ovisi od vrste goriva koje se upotrebljava. Kod upotrebe drva za loženje treba uzeti u obzir i vrstu drva, njegovu vlažnost i druge faktore koji mogu uticati na jače čađenje dimnjaka, naročito sadržaj smole u drvetu.
Kod korištenja peći na čvrsta goriva treba izbjegavati spaljivanje raznog otpada, smolastih drva, lakiranih, premazanih, obojenih i natopljenih uljima ili otopinama.
Osim što takva goriva uzrokuju jače onečišćenje, njihovim izgaranjem se oslobađaju razni toksični i štetni produkti izgaranja koji se uslijed slabije propusnosti ili začepljenosti dimnjaka mogu vraćati u prostoriju. U prostorijama gdje se upotrebljavaju peći preporučuje se povremena ventilacija prostora (otvaranje prozora) kako bi se izvršila izmjena zraka.
Treba uzeti u obzir da se kisik u prostoriji troši na gorenje kao i da se uvijek mali dio produkata izgaranja vraća u prostoriju;
U slučaju da je prilikom čišćenja ili kontrole dimnjaka uočeno njegovo oštećenje (puknuće, poroznost ili sl.) potrebno je pristupiti sanaciji dimnjaka.
Svaki dimnjak mora imati vratašca za održavanje i čišćenje na vrhu dimovodnog kanala (potkrovlje ili ravni krov) i na dnu.
Vratašca moraju biti od negorivih materijala (limena ili betonska). U prostorijama u kojima postoji opasnost od požara ugrađuju se dvostruka vratašca;
Priključak peći izvodi se šamotnom ili željeznom cijevi.
Priključak ne smije ulaziti u presjek dimnjak. Na vrhu dimnjaka postavlja se kapa. Funkcija kape je zaštita dimnjaka od nepovoljnih struja vjetrova.

Ostale vijesti iz kategorije

PONOSITI STARČE RADOVANE, FRA GRGO, SRETAN TI 200.!

PONOSITI STARČE RADOVANE, FRA GRGO, SRETAN TI 200.!

O fra Grgi Martiću napisano je na tisuće redaka, mnoge ulice, škole i zaklade nose njegovo ime, prodornim pogledom prati nas sa spomenika u Posušju i Zagrebu… Međutim, danas ćemo se, na njegov 200. rođendan, osvrnuti tek na crtice iz njegova bogatog životnog,...

Arhiva