CZ Posušje: UPUTE STANOVNIŠTVU KAKO POSTUPITI U SLUČAJU POJAVE ZAPALJENJA DIMNJAKA

05. 12. 2022

S obzirom na činjenicu da uslijed neredovitog održavanja dimnjaka postoji mogućnost nastanka požara zapaljenjem čađi u dimnjacima, pa stoga građanima općine Posušje želimo ukazati na uzroke nastanka te postupke u slučaju pojave ove vrste požara koji mogu prouzročiti ugrožavanje ljudskih života i napraviti značajnu materijalnu štetu.

Opasnost od požara dimnjaka prijeti od nekoliko pojava:
a) let iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijalšto može izazvati zapaljenje ;
b) zagrijavanje zidova – dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor.
c) prijenos požara na građevinske elemente – kod nepravilno izvedenih dimnjaka, najčešće u starim objektima, često je moguće naići na gredekoje prolaze odmah pored dimovodnog kanala. Dolazi do zapaljenja tih gredai prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice;
d) pucanje dimnjaka – uzrok tome je visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađi u dimovodnom kanalu – i do 1 000 º C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanali samog dimovodnog kanala te širenja požara.

Pokazatelji da je došlo do požara dimnjaka:

  • karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja;
  • jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal. Oprez, ponekad su toliko vrući zidovi da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova;
  • let iskri iz grla dimnjaka;
  • karakterističan miris paleži.

Postupak u slučaju da je došlo do požara dimnjaka:
a) nazovite vatrogasce na broj 123, policiju na broj 122 ili civilnu zaštitu na broj 121;
b) prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite peć (ložište). Ne ulijevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može izazvati opekotine i dovesti do pucanja peći uslijed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade);
c) obavijestite susjede o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce.

Napomene:
a) Ne smijete ulijevati vodu u dimnjak – 1 l vode stvara 1.800 l vodene pare što može izazvati naglu ekspanziju u dimnjaku i pucanje samog dimnjaka;
b) Gašenje se može provesti pomoću nekoliko postupaka:

  • ugušivanjem pomoću mokrih krpa. Svi otvori moraju se zatvoriti pomoću mokrih krpa. Dolazi do ugušivanja i smanjivanja intenziteta požara nakon čega je potrebno čađ sastrugati pomoću čelične četke i kroz vratašca za čišćenje na dnu dimnjaka iznijeti iz objekta;
  • prahom za gašenje.Loša osobina je što prah nema ohlađujući efekt. Nakon prigušivanja požara potrebno je provesti isti postupak kao i kod gašenje pomoću mokrih krpa.
    c) Kako bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za korisnike potrebno je držati se propisa;

Dimnjak se smije upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen;
Potrebno je pravilno i redovito održavanje dimnjaka. Učestalost čišćenja ovisi od vrste goriva koje se upotrebljava. Kod upotrebe drva za loženje treba uzeti u obzir i vrstu drva, njegovu vlažnost i druge faktore koji mogu uticati na jače čađenje dimnjaka, naročito sadržaj smole u drvetu.
Kod korištenja peći na čvrsta goriva treba izbjegavati spaljivanje raznog otpada, smolastih drva, lakiranih, premazanih, obojenih i natopljenih uljima ili otopinama.
Osim što takva goriva uzrokuju jače onečišćenje, njihovim izgaranjem se oslobađaju razni toksični i štetni produkti izgaranja koji se uslijed slabije propusnosti ili začepljenosti dimnjaka mogu vraćati u prostoriju. U prostorijama gdje se upotrebljavaju peći preporučuje se povremena ventilacija prostora (otvaranje prozora) kako bi se izvršila izmjena zraka.
Treba uzeti u obzir da se kisik u prostoriji troši na gorenje kao i da se uvijek mali dio produkata izgaranja vraća u prostoriju;
U slučaju da je prilikom čišćenja ili kontrole dimnjaka uočeno njegovo oštećenje (puknuće, poroznost ili sl.) potrebno je pristupiti sanaciji dimnjaka.
Svaki dimnjak mora imati vratašca za održavanje i čišćenje na vrhu dimovodnog kanala (potkrovlje ili ravni krov) i na dnu.
Vratašca moraju biti od negorivih materijala (limena ili betonska). U prostorijama u kojima postoji opasnost od požara ugrađuju se dvostruka vratašca;
Priključak peći izvodi se šamotnom ili željeznom cijevi.
Priključak ne smije ulaziti u presjek dimnjak. Na vrhu dimnjaka postavlja se kapa. Funkcija kape je zaštita dimnjaka od nepovoljnih struja vjetrova.

Ostale vijesti iz kategorije

Arhiva