B O D O V N A L I S T A svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2019/20 godinu

06. 12. 2019

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2018/19 godinu
Broj: 01-914/19
Posušje, 06.12.2019. godine

B O D O V N A L I S T A
svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendijastudentima s područja općine Posušje za 2019/20 godinu

Povjerenstvu je dostavljena 51 prijava na Natječaj, sve su pravovremene.
Nakon pregledane dokumentacije utvrđeno je da sljedeći kandidati nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju sukladno raspisanom natječaju i to:

 1. Stjepan (Žarko) Rezo je dostavio skeniranu potvrdu o upisanom fakultetu i potvrdu o prijepisu ocjena.
  Napomena: sukladno Natječaju sva dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 2. Franjo (Ante) Miličević nije dostavio ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija.
 3. Petar (Zoran) Lebo je dostavio kopiju rodnog lista.
  Napomena: sukladno Natječaju sva dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 4. Jure (Branko) Širić je dostavio skeniranu potvrdu o prijepisu ocjena, potvrdu o upisanom fakulteta za brata i izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija.
  Napomena: sukladno Natječaju sva dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 5. Matea (Stjepan) Bešlić nije dostavila ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija. Nadalje je dostavila kopiju rodnog lista.
  Napomena: sukladno Natječaju sva dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 6. Zorica (Nedo) Jurišić nije dostavila ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija.
 7. Antonio (Ivica) Šego nije dostavio ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija.
 8. Tomislav (Zdravko) Romić nije dostavio ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija
 9. Josip (Miro) Leko je dostavio kopiju potvrde o upisanom fakultetu, potvrde o prijepisu ocjena, potvrde o nezaposlenosti roditelja i rodnog lista.
  Napomena: sukladno Natječaju sva dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave naprijed navedenih kandidata nisu razmatrane sukladno točki 7. Javnog natječaja. Člankom 14. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13 – u daljem tekstu: Odluka) propisano je: „Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat bez obzira na broj bodova, osim studenata bez oba roditelja i studenata čija su oba roditelja 100 % invalidi. Stoga, kandidat pod rednim brojem 42. stekao je pravo na stipendiju, ali kandidat pod rednim brojem 6. (sestra) ima veći broj bodova, te je Povjerenstvo suglasno da se stipendija dodijeli kandidatu pod rednim brojem 6. (sestri).

Prijave naprijed navedenih kandidata nisu razmatrane sukladno točki 7. Javnog natječaja. Člankom 14. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13 – u daljem tekstu: Odluka) propisano je: „Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat bez obzira na broj bodova, osim studenata bez oba roditelja i studenata čija su oba roditelja 100 % invalidi. Stoga, kandidat pod rednim brojem 42. stekao je pravo na stipendiju, ali kandidat pod rednim brojem 6. (sestra) ima veći broj bodova, te je Povjerenstvo suglasno da se stipendija dodijeli kandidatu pod rednim brojem 6. (sestri). Napomena: Zvjezdica (*) kraj imena kandidata znači da su se na natječaj prijavila dva kandidata iz jedne obitelji. Budući da je Javni natječaj raspisan za dodjelu 27 studentskih stipendija, a kandidati od rednog broja 26. do rednog broja 30. imaju isti broj bodova, sukladno kriterijima za dodjelu studenstkih stipendija prednost ima kandidat koji je ostvario više bodova po prvom ili sljedećem kriteriju iz članka 3. ove Odluke. Povjerenstvo predlaže da se studentske stipendije dodjele kandidatima od rednog broja 1. do rednog broja 27. Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju po Natječaju općine Posušje, a u međuvremenu su dobili stipendije od drugih institucija, dužni su dostaviti izjavu da se odriču stipendije Općine Posušje ili potvrdu nadležne institucije da se odriču stipendije ostvarene u toj instituciji. Student – kandidat nezadovoljan rezultatima natječaja može uložiti prigovor Općinskom načelniku, u roku 8 (osam) dana od dana objave Bodovne liste na oglasnoj ploči zgrade Općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba.

Prigovor poslati na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Ulica fra Grge Martića 30, 88240 Posušje.

Konačna lista studenata koji su dobili stipendije općine Posušje objavit će se nakon isteka roka za prigovore na oglasnoj ploči zgrade općine i web stranici općine Posušje.

Povjerenstvo:

 1. Ivanka Arapović Galić, predsjednik_________________
 2. Andrijana Grabovac, član ____________
 3. Zdenka Jažo, član___ _______________

Ostale vijesti iz kategorije

Općina Posušje: 29 studenata potpisalo ugovore o stipendiranju

Općina Posušje: 29 studenata potpisalo ugovore o stipendiranju

Danas je u općinskoj vijećnici upriličeno svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata s područja općine Posušje. Pravo na stipendiju temeljem natječaja ostvarilo je 29 kandidata, s ukupnim iznosom od 1 000 KM za ovu akademsku godinu. Također, dodatnim...

Šesti javni poziv Challenge fonda – online info sesije

Šesti javni poziv Challenge fonda – online info sesije

S ciljem što bolje informiranosti gospodarskih subjekata u BiH o mogućnostima za korištenje ovih sredstava, a uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, projektni tim organizirati će online info sesije na kojima će predstaviti sve detalje javnog poziva. Online info...

Održana prva sjednica Općinskog stožera CZ općine Posušje

Održana prva sjednica Općinskog stožera CZ općine Posušje

Danas je u dvorani za sastanke Općinskog načelnika održana prva sjednica Općinskog stožera civilne zaštite općine Posušje. Sjednicom Stožera predsjedavao je zapovjednik Stožera CZ, Ante Begić, a obrazloženja po točkama Dnevnog reda dao je Ljubo Bradarić, pa je stožer...