26. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje: Poznata imena ovogodišnjih dobitnika javnih priznanja općine Posušje

27. 07. 2023

Danas je održana 26. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Započela je razmatranjem izvješća o radu mjesnih zajednica. Izdvojit ćemo neke od značajnijih infrastrukturnih i drugih aktivnosti koje se provode na njihovom teritoriju, a koje su navedeni u izvješćima. MZ Poklečani: Dovršetak radova na uređenju igrališta za djecu vrtića, asfaltiranje lokalnih putova kao i  izgradnja rasvjete na području MZ; MZ Sutina: pokrenuta izgradnja javne rasvjete u selima Topići i Perci (postavljeno 42 rasvjetna tijela), obnova Zlomislića bunara, ličenje unutarnjeg cjelovitog prostora područne mjesne škole kao i izgradnja tribina na igralištu, nadogradnja rasvjete u dvorištu crkve; MZ Gradac: završena izgradnja nogostupa i rasvjete od župne crkve do područne škole, završeno postavljanje javne rasvjete Gradac-Vranjkov Brig, aktivnosti u sklopu projekta Uređenje okoliša oko arheološkog nalazišta Gradina, u suradnji s općinom Posušje obnovljene i rekonstruirane dvije učionice područne škole; MZ Vir: postavljanje javne rasvjete u zaseoku Ilijino selo, uređenje igrališta u sklopu Područne škole Dubrave, asfaltiranje ceste do zaseoka Jukići, ekološke akcije; MZ Zavelim: završen ogradni zid na groblju Maluša; MZ Vinjani: pokretanje radova u svrhu proširenja Rakića groblja, asfaltiranje putova u zaseocima Lončari, Vinjanski Dom i Galići, uređenje dvorišta područne škole, postavljanje novih rasvjetnih tijela, popravak brdskih protupožarnih putova na području Vučipolja, podrške proširenju groblja Matkovine i uređenja dvorišta crkve.

Vijećnici su razmatrali i informaciju o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Posušje u 2022. Ove godine PVP Posušje imala je 223 intervencije, od toga ukupno 72 na gašenju otvorenih požara (nisko raslinje i trava) te 53 na gašenju šumskih požara.

Usvojeni su i Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Posušje. Javno priznanje Zlatna plaketa Grb općine Posušje dodjeljuje se Zdravku Bešliću, posmrtno. Također, javno priznanje Zlatna plaketa Grb općine Posušje dodjeljuje se Vinku Grubišiću. Priznanja će biti uručena 9. kolovoza, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana općine Posušje.

Iz područja katastra, urbanizma i imovinsko-pravnih poslova usvojene su sljedeće točke:

– Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju Vjetroelektrane „Poklečani“

– Prijedlozi Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

– Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Tribistovo (Oluja)

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vicanov Brijeg (Miviko-Weltplast)

-Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu. Kao razlog za donošenje ove odluke navodi se sljedeće: Uslijed izgradnje objekata obnovljivih izvora energije među koje spadaju i solarne elektrane koje se sve više grade na stambenim, stambeno-poslovnim, proizvodno poslovnim i drugim objektima koji posjeduju važeće dozvole te su za iste obračunava renta za pogodnost građenja, ukazala se potreba da se za izgradnju solarnih elektrana na krovovima smanji iznos rente u odnosu na solarne elektrane koje se grade na građevinskom zemljištu, Odlukom o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 3/04, 11/05, 4/08, 8/08 i 5/10 i 4/21), iznos rente se obračunava kao da za objekte na kojoj se postavljaju solarne elektrane nije plaćena renta za pogodnost građenja. Kako bi se potakla izgradnja solarnih elektrana na izgrađenim objektima ukazala se potreba za smanjenje iznosa rente za pogodnost građenja. Izgradnjom solarnih elektrana na stambenim, stambeno poslovnim, proizvodno poslovnim i drugim objektima se racionalno koristi građevinsko zemljište zbog toga je potrebno smanjiti iznos rente za pogodnost građenja.

Sjednica je zaključena aktualnim satom.

Skip to content