1. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

07. 11. 2022

Upućen je 1. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda.

Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 480.000 EUR.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000 EUR. Aplikanti su obavezni osigurati i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od tri mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Sve predložene prijave bit će ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija: 

1. Inovativnost predložene projektne ideje,    

2. Izvodljivost i održivost projektne ideje 

3. Šira društvena korist.

Aplikacije na ovaj poziv moraju biti podnesene u elektronskoj formi u skladu s uputama koje se nalaze u dokumentu Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikacionog paketa.

Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme, koja se nalazi na www.c2c.ba će biti uzete u razmatranje, dok se tiskane aplikacije ili aplikacije dostavljene mail-om neće razmatrati.

Rok za dostavljanje aplikacija je 23.11.2022. godine, do 16 sati.

više na:

https://c2c.ba/bs/pozivi/1-javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-koristenje-sredstava-challenge-fonda/1

Skip to content