Zakazana 6. sjednica Općinskog vijeća

13. 04. 2017

 

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 21.4.2017. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D n e v n i     r e d

 

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Izvješća o radu javnih ustanova za 2016. godinu:

-Centar za socijalni rad Posušje

-Gradska knjižnica fra Petra Bakule Posušje

-Dječji vrtić „Bajka“ Posušje

– „Urbikom“ Posušje

 1. Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o. za 2016. godinu
 2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na godišnji plan aktivnosti Ladanušić čistoća d.o.o.

Rakitno

 1. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2016.

godinu

 1. Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2017. godinu
 2. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod

nazivom „Posuško lito“

 1. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Posušje u
 2. godini
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog ekološkog akcijskog plana (LEAP) općine Posušje

za period 2016. –  2026. godine

 1. Prijedlog Rješenja
 2. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
 3. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
 4. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina – zemljišta
 5. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta
 6. Izvješće o radu Športskog saveza općine Posušje za 2016. godinu
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vicanov Brijeg

(Weltplast i Miviko)

 1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vinjanski dom (Vokel)

 

 

PREDSJEDNIK

                                                                                                                   _____________________

Ivan Lončar