Zakazana 21. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10  i 2/17) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 3.12.2018. godine  (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

1.     Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

2.     Nacrt proračuna općine Posušje za 2019. godinu

3.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju odredbi Ugovora o utemeljenju Fondacije tehnološki park Posušje i davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje ugovora

4.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava,  mlade i jednakopravnost spolova

b) Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice,  ljudska prava,  mlade i jednakopravnost spolova

5.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog

poduzeća Radio Posušje d.o.o.

6.     Prijedlog Odluke o održavanju nerazvrstanih cesta i povjeravanju ovlasti Javnom poduzeću „Vodovod“ d.o.o. Posušje

7.     Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (put za Grude –Krči-trafostanica)

8.     Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Gradac (Sedlića brig- Ruškići)

9.     Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vinjanski dom (Donji Marići)

10.  Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Mokri dolac (zapadni dio)

11.  Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina-zemljišta

12.  Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

13.  Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

 

 

 

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar