Kroz provedbu komponente 3 CILAP projekta (Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini), tijekom 2016. i 2017. godine proveden je razvoj informatičkog sustava Registra cijena nekretnina Federacije BiH. S obzirom na postojeći pravni i institucionalni okvir, sustav je razvijen u uskoj suradnji s Poreznom upravom Federacije BiH, čiji su uposlenici izravni korisnici sustava, zajedno s komisijama za procjenu vrijednosti nekretnina koje djeluju u ime lokalnih jedinica samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sustav je trenutno u upotrebi u 62 jedinice lokalne samouprave i pripadajućim poreznim uredima, među kojima je i Općina Posušje. Izvrsna suradnja Federalne uprave za geodetske i imovinske – poslove i Porezne uprave Federacije BiH pri realizaciji aktivnosti CILAP projekta rezultirali su funkcionalnim i ažurnim Registrom cijena nekretnina Federacije BiH.

Javni uvid u podatke Registra cijena nekretnina u Federaciji BiH bit će dostupan svim sudionicima na tržištu s točnim i pouzdanim informacijama o izvršenim prometima nekretnina iz kupoprodajnih ugovora. Glavna svrha javne prezentacije podataka Registra cijena nekretnina Federacije BiH, kao službene i dostupne evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina, odnosno ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje tržišta nekretnina.

Na početku svečanosti prisutnima su se obratili g. Željko Obradović, ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, g. Šerif Isović, ravnatelj Porezne uprave Federacije BiH, gđa. Anđa Zimić, direktorica CILAP projekta, te g. Anders Hagelberg, Njegova ekscelencija veleposlanik Švedske u Bosni i Hercegovini.
Kroz prezentacije, Registar cijena nekretnina, koristi i iskustva iz Kraljevine Švedske predstavio je g. Hans Söderblom, Lantmäteriet, stručnjak za procjenu vrijednosti nekretnina, dok je iskustva Slovenije prezentirao g. Dušan Mitrović, rukovoditelj odjeljenja za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, Geodetska uprava Republike Slovenije. Gđa. Jelena Zelić, osoba odgovorna za Registar cijena nekretnina u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, predstavila je javnu prezentaciju podataka Registra cijena nekretnina u FBiH.
Federalna ministrica financija gđa. Jelka Milićević naglasila je kako ovaj registar vidi kao dobru osnovicu za upravljanje financijskim sredstvima iz proračuna.

G. Fadil Novalić, premijer Vlade Federacije BiH, službeno je pustio u rad javnu prezentaciju podataka Registra cijena nekretnina u Federaciji BiH, koji je od danas svima dostupan na web lokaciji www.katastar.ba/rcn .

Službenoj svečanosti puštanja u rad portala „Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina Federacije BiH” održanoj dana 5. lipnja 2018. godine u Sarajevu ispred Općine Posušje nazočila je gđa Zdenka Jažo, pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Održivo i transparentno tržište nekretnina temelj je gospodarskog razvoja i ulaganja, te budućeg pristupa EU, a to je ono što naše Posušje treba.