Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda o iskazivanju interesa za obavljanje ugostiteljskih, trgovačkih, uslužnih i sličnih djelatnosti na tipskim štandovima tijekom božićnog sajma koji se organizira u sklopu manifestacije Božić u Posušju 2018. Vrijeme održavanja: od petka 21.12 do ponedjeljka 24.12.2018. na Trgu hrvatskih branitelja. Na javnoj površini –Trgu hrvatskih branitelja, postavit će se tipski drveni štandovi ovisno o iskazanom interesu. – Sa zainteresiranim ponuditeljima sklopit će se ugovor o sudjelovanju u manifestaciji Božić u Posušju 2018. – Prednost imaju škole, vrtići, udruge, društva, obrtnici, OPG-i s područja općine Posušje. – Štandovi za zainteresirane izlagače neće se naplaćivati. – Općina Posušje snosi troškove postavljanja, elektrifikacije i ostalih energenata, sukladno djelatnostima zainteresiranih ponuditelja. – U slučaju većeg interesa od broja štandova, organizator zadržava pravo na izbor izlagača. Pri odabiru izlagača, organizator će se voditi sljedećim kriterijima: mjesto obavljanja djelatnosti (prednost kandidatima s područjima općine Posušje) vrsta proizvoda (prikladniji uz tematski događaj imaju prednost) -Točna satnica održavanja sajma će se odrediti naknadno   Način podnošenja prijava: Prijave se dostavljaju putem elektronske pošte: opcina.posusje.gs@tel.net.ba ili na portu Općine Posušje. Javni poziv je otvoren do 10.12.2018.   Prijavni obrazac može se preuzeti s poveznice: prijava bozic u posusju