Zamolba vlasnicima pasa na području općine Posušje

14. 03. 2017
Zamolba vlasnicima pasa na području općine Posušje

Obzirom da se u posljednje vrijeme pojavilo više pasa koje se nekontrolirano kreću centrom općine Posušje, te time remete javni red i mir građana, ovim putem Vam želimo skrenuti pozornost i zamoliti sve vas vlasnike pasa da ih ne puštate s uzice van zakonom predviđenih prostora sukladno članku 30. Odluke o načinu držanja i vođenja životinja („Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 3/10).

Držatelji su dužni osigurati da kućni ljubimci ne ometaju kućni red i mir građana sukladno članku 24. Odluke o načinu držanja i vođenja životinja („Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 3/10).

Ukoliko odgovorne osobe ne postupe sukladno prethodno navedenom nadležne inspekcije će poduzeti sve predviđene zakonske mjere.

Mole se žitelji općine Posušje na odgovorno obavljanje svojih dužnosti.