SLUŽBA ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

Šef službe: Ljubo Gavran dipl. ing. strojarstva
Tel: 039/681 159


Djelokrug rada Službe


Služba za branitelje iz Domovinskog rata obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu vojnih invalida, zaštitu članova obitelji poginulih i nestalih u Domovinskom ratu,
– izgradnja, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobova poginulih branitelja,
– nadzire i osigurava namjensko trošenje sredstava,
– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Općina Posušje

Fra Grge Martića 30
Tel: 039/681-035
Fax: 039/681-041
e-mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Pratite nas na Facebook-u

Važniji telefonski brojevi

Policija  122

Vatrogasci  123

Hitna pomoć  124

JP Vodovod  039/680-815

Elektro Posušje  039/681-004

JU Urbikom  039/681-203

JP Radio Posušje 039/681-660

Centar za soc. rad  039/681-053

CRVENI KRIŽ OPĆINE POSUŠJE- 039 681-790

Copyright 2019. © Općina Posušje, sva prava pridržana.