Šef službe: Ljubo Gavran dipl. ing. strojarstva
Tel: 039/681 159


Djelokrug rada Službe


Služba za branitelje iz Domovinskog rata obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu vojnih invalida, zaštitu članova obitelji poginulih i nestalih u Domovinskom ratu,
– izgradnja, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobova poginulih branitelja,
– nadzire i osigurava namjensko trošenje sredstava,
– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.