Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou Općinske uprave Općine Posušje.

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:

  1. Puni naziv obrasca,
  2. Nadležna organizacijska jedinica,
  3. Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
  4. Kontakt podaci,
  5. Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
  6. Naknade za plaćanje,
  7. Napomene,
  8. Priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

Sve administrativne postupke razvrsane po službama možete vidjeti kako slijedi.


Služba za gospodarstvo


Služba za opću upravu i društvene djelatnosti


Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša