Učinkovita javna uprava – odgovor u 48 sati

Služba za gospodarstvo
gospodarstvo@posusje.net


Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
info@posusje.net


Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
csc@posusje.net


Služba za financije
financije@posusje.net


Služba za branitelje iz Domovinskog rata
ljubo.gavran@posusje.net


Općinsko vijeće
opcina.posusje@tel.net.ba


Općinski pravobranitelj
pravobranitelj@posusje.net


Općina Posušje

Fra Grge Martića 30
Tel: 039/681-035
Fax: 039/681-041
e-mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Pratite nas na Facebook-u

Važniji telefonski brojevi

Policija  122

Vatrogasci  123

Hitna pomoć  124

JP Vodovod  039/680-815

Elektro Posušje  039/681-004

JU Urbikom  039/681-203

JP Radio Posušje 039/681-660

Centar za soc. rad  039/681-053

CRVENI KRIŽ OPĆINE POSUŠJE- 039 681-790

Copyright 2019. © Općina Posušje, sva prava pridržana.