VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE IZABRANI NA LOKALNIM IZBORIMA ODRŽANIM 2. LISTOPADA 2016.

HDZ BiH


IVAN LONČAR  – Predsjednik Općinskog vijeća

ZVONIMIR ŠIRIĆ
ANITA GALIĆ
JELENA HRKAĆ
PETAR BOBAN
STIPE REZO
IVAN BEŠLIĆ
BOŽENKA ŠUŠNJAR
STIPE BEŠLIĆ
ANTONIJA ČUTURA
RUŽA MAGDALENA MARKOTA
VINKO BEGIĆ
KRISTINA MILAS

HNL


VINKO PERKO

HSP BiH


BLAGO PETRIC

HDZ 1990


PERO PENAVA
MORANA JUKIĆ
BLAŽENKA BEGIĆ

HSS


HDU


FRANO GRBEŠA  – Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
MARIJA BEGIĆ
Legenda:

HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine

HDZ 1990 – Hrvatska demokratska zajednica 1990

HSS  – Hrvatska seljačka stranka

HDU – Hrvatska demokratska unija

HNL – Hrvatska nezavisna lista