ZAPOČELA EDUKACIJE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

ZAPOČELA EDUKACIJE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Edukacija djece na temu: ‘Ponašanje u slučaju izbijanja požara i pojave prirodnih i drugih nesreća, te upoznavanje s brojevima telefona koji se koriste u hitnim situacijama’ održana je u dječjim vrtićima ‘Mama’, ‘Bajka’ i ‘Veseli školarac’ u Posušju. Zaposlenici Uprave