PREDAVANJE O SLAVNOM RAZDOBLJU HRVATSKIH KNEZOVA I KRALJEVA

PREDAVANJE O SLAVNOM RAZDOBLJU HRVATSKIH KNEZOVA I KRALJEVA

U Općinskoj vijećnici u Posušju 8. ožujka 2018. književnik i publicist Ivica Karamatić održao je povijesno-dokumentarno predavanje „Višestoljetno slavno razdoblje hrvatskih knezova i kraljeva. Karamatićevo predavanje obuhvatilo je razdoblje od 7. do početka 12. stoljeća, to jest razdoblje od doseljenja

JAVNI OGLAS za imenovanje Upravnih vijeća

  Broj: 01-05-38/18 Posušje, 7.3.2018. godine   Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12) i članka 6. stavak 1. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna

JAVNI OGLAS za imenovanje Nadzornih odbora

Posušje, 7.3.2018.godine Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12) i članka 6. stavak 1. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana