Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-134/18
Posušje, 29.8.2018. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 31.8.2018. godine (petak) s početkom u 8:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Prijedlog Odluke o odobravanju reprograma obaveza po robnom kreditu
2. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar