Po Dnevnom redu, prva točka se uobičajeno odnosila na vijećnička pitanja. Tako se jedno, upućeno Općinskom načelniku, odnosilo na infrastrukturu u MZ Sutina.

Kako je u odgovoru rekao načelnik Branko Bago, u proteklom periodu su se sanirale lokalne ceste na tom području, kao i na prostoru cijele općine, a ukoliko se zbog vremenskih prilika ukaže potreba za daljnjom sanacijom i ona će biti odrađena. Po pitanju poplava, najavio je zajedničku akciju s Oružanim snagama BiH i ostalim institucijama čime bi se doprinijelo rješenju problema.

Vijećnici su razmatrali i nacrt općinskog Proračuna za sljedeću godinu. Uskoro će biti javno predstavljen te će se prijedlozi i primjedbe podnositi do 13. prosinca ove godine.

U nastavku sjednice imenovana je nova predsjednica Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava,  mlade i jednakopravnost spolova Anita Galić. Također, NO JP Radio Posušja, dobio je novog privremenog člana, Antu Begića.

Od točaka vezanih uz imovinsko-prave odnose, katastar i urbanizam izdvajamo usvajanje sljedećih:

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (put za Grude –Krči-trafostanica)

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Gradac (Sedlića brig- Ruškići)

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vinjanski dom (Donji Marići)

–  Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Mokri dolac (zapadni dio)

Usvojen je i prijedlog Odluke o zamjeni nekretnine-zemljišta na području Mokrog Doca u svrhu osiguranja puta.

 

Uz rješavanje postojećih poslova, današnjim usvajanjem Zaključka o davanjem ovlasti načelniku, pred njegovim uredom i općinskim službama kroz nekoliko predmeta predstoji opsežan posao rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kako bi se osigurale dodatne javne površine i urbaniji izgled grada.

U sličnu svrhu, te radi stvaranja uvjeta za gospodarski razvitak, usvojen je prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja na području k.o Bešlići.