Održana 16. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

11. 06. 2018
Održana 16. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Vijećnici su prema Dnevnom redu na početku 16. sjednice razmatrali izviješća sljedećih udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2017. godinu:
– HVIDR-a podružnica Posušje
– Udruga obitelji poginulih, nestalih i stradalih hrvatskih branitelja općine Posušje
– UDIVDR-a podružnica Posušje
– UBIDRLPTSP podružnica Posušje
– Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata ŽZH ogranak Posušje

 

Razmatrane su i informacije o radu za 2017. godinu Porezne uprave, ispostava Posušje, te  Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH, područni ured Posušje.

 

Usvojena su pak izvješća o izvršenju Proračuna općine Posušje za 2017. godinu, te o izvršenju Proračuna općine Posušje za period od 1.1.-31.3.2018. godine.

Također, usvojeni su prijedlozi Odluke o procedurama utvrđivanja osnovice za obračun plaće i utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika u službama za upravu općine Posušje, te o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika i pravobranitelja.

 

Iz područja katastra i urbanizma usvojene su sljedeće točke:

 • Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana GRADAC-GORNJI BEGIĆI (Glavica)
  – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ČITLUK-DOČIĆ (Podi)
  – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana GRADAC-PRIVIJA (Komilovci)
  – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA III (Splitska ulica)
  – Prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Posušje (Kapetanići –Gornja Bilina ograda)
  – Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana ĆESIĆA DRAGA (strana)
  – Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana RASTOVAČA-PODLOKVA (SPORTSKO DRUŠTVO SUVEZNICI)
  – Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (put Donjih Jukića)
  – Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana GRADAC-OREČI (Glibuša)

 

Navedimo još kako je prihvaćena inicijativa o podnošenju prijedloga za proglašenje lokaliteta Ričina nacionalnim spomenikom BiH.