Vijećnici su prema Dnevnom redu na početku 16. sjednice razmatrali izviješća sljedećih udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2017. godinu:
– HVIDR-a podružnica Posušje
– Udruga obitelji poginulih, nestalih i stradalih hrvatskih branitelja općine Posušje
– UDIVDR-a podružnica Posušje
– UBIDRLPTSP podružnica Posušje
– Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata ŽZH ogranak Posušje

 

Razmatrane su i informacije o radu za 2017. godinu Porezne uprave, ispostava Posušje, te  Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH, područni ured Posušje.

 

Usvojena su pak izvješća o izvršenju Proračuna općine Posušje za 2017. godinu, te o izvršenju Proračuna općine Posušje za period od 1.1.-31.3.2018. godine.

Također, usvojeni su prijedlozi Odluke o procedurama utvrđivanja osnovice za obračun plaće i utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika u službama za upravu općine Posušje, te o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika i pravobranitelja.

 

Iz područja katastra i urbanizma usvojene su sljedeće točke:

 • Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana GRADAC-GORNJI BEGIĆI (Glavica)
  – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ČITLUK-DOČIĆ (Podi)
  – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana GRADAC-PRIVIJA (Komilovci)
  – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA III (Splitska ulica)
  – Prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Posušje (Kapetanići –Gornja Bilina ograda)
  – Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana ĆESIĆA DRAGA (strana)
  – Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana RASTOVAČA-PODLOKVA (SPORTSKO DRUŠTVO SUVEZNICI)
  – Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (put Donjih Jukića)
  – Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana GRADAC-OREČI (Glibuša)

 

Navedimo još kako je prihvaćena inicijativa o podnošenju prijedloga za proglašenje lokaliteta Ričina nacionalnim spomenikom BiH.