Posušje, 03.07.2018. godine

Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), i članka 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu Općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 01/16, 6/16, 2/17, 10/17, 1/18, 2/18 i 3/18),  Općinski načelnik općine Posušje, donosi:

 

O   D   L   U   K   U

o utemeljenju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta na području općine Posušje

 

I

Ovom odlukom utemeljuje se Povjerenstvo za  izradu prijedloga naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta na području općine Posušje, kao radno tijelo Općinskog načelnika, određuje predsjednik,  i članovi Povjerenstva, te određuju njegovi zadaci.

 

II

U Povjerenstvo za  izradu prijedloga naziva, ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta na području općine Posušje imenuju se:

 

  1. Zvonimir Širić, predsjednik
  2. Branko Bago, član
  3. Ante Jukić, član
  4. Pavo Lončar, član
  5. Tomislav čutura, član

Predsjednik Povjerenstva predsjedava sjednicama Povjerenstva i predstavlja Povjerenstvo,

priprema sjednice  i sudjeluje u radu Povjerenstva kao ravnopravni član.

 

III

Zadatak Povjerenstva je:

-izrada prijedloga naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta na području općine Posušje za Općinskog načelnika  a u svrhu realizacije projekta označavanja  naziva dijelova naseljenih mjesta,  ulica i trgova te označavanja objekata kućnim brojevima na području općine Posušje, u roku od najkasnije 10 dana.

-Organiziranje javnog uvida o Prijedlogu,  objavom na oglasnoj ploči Općine Posušje i službenoj web stranici Općine Posušje,  u trajanju od sedam dana od dana objave.

-Dostavljanje Općinskom načelniku Prijedloga, zajedno s rezultatima javne rasprave, u svrhu dostavljanja prijedloga Općinskom vijeću.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u „Službenom glasniku općine Posušje“ i  na službenoj internet stranici općine Posušje.

 

Općinski načelnik

Branko Bago