U cilju kreiranja agrarne politike i razvoja naše općine, urađena je studija pod nazivom „Višenamjensko vrednovanje poljoprivrednog zemljišta na području općine Posušje“ Studiju je uradio tim stručnjaka s Agronomsko prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. U njoj su dane mogućnosti i preporuke za razvoj poljoprivrede u području voćarstva, ratarstva, povrćarstva, ljekovitog bilja i stočarstva na području naše općine. Također, u  studiji su predložene i mjere kojim bi se mogla unaprijediti poljoprivredna proizvodnja u navedenim područijima. Prezentacija navede studije će se održavati po mjesnim zajednicama s rasporedom koji će se objaviti putem Radio Posušja i web stranice općine.