Ured Načelnika


Branko Bago
Načelnik općine
nacelnik@posusje.net
Telefon: 039/685-732

Ana Polić
Tajnica ureda načelnika
opcina.posusje.gs@tel.net.ba
Telefon: 039/685-730
Fax.: 039/681-041

Mate Kovač
Jedinica za lokalni ekonomski razvoj
mate.kovac@posusje.net
Telefon: 039/685-721

Dragica Lebo
Jedinica za lokalni ekonomski razvoj
dragica.lebo@posusje.net
Telefon: 039/685-718

Tomislav Čutura
Savjetnik načelnika za imovinsko-pravne poslove,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
savjetnik@posusje.net
Telefon: 039/685-727

Zoran Lončar
Tajnik tijela državne službe
zoran@posusje.net
Telefon: 039/685-733

Općinsko vijeće

Ivan Lončar
Predsjednik vijeća
predsjednik.vijeca@posusje.net
Telefon: 039/685-740

Branka Milićević
Tajnica općinskog vijeća
opcina.posusje@tel.net.ba
Telefon: 039/685-745

 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ivanka Arapović Galić
Šef službe
info@posusje.net
Telefon: 039/685-701

Stanislav Mandurić
Informatičar
sena@posusje.net
Telefon: 039/685-729

Vedran Majić
Odnosi s javnošću
glasnogovornik@posusje.net
Telefon: 039/685-725

Kristina Žulj
Matični ured
kristina.zulj@posusje.net
Telefon: 039/685-737

Služba za financije

Bernardin Bakula
Šef službe
financije@posusje.net
Telefon: 039/685-718

Milena Kovač
Računovodstvo
racunovodstvo@posusje.net
Telefon: 039/685-719

 

Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu zaštitu

Mario Jukić
Šef službe
gospodarstvo@posusje.net
Telefon: 039/685-720

Ivan Miličević
Viši referent za upravljanje i
koordiniranje sredstava za razvitak
ivan.milicevic@posusje.net
Telefon: 039/685-721

 

Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar

Dijana Jurišić
Šef službe
dijana@posusje.net
Telefon: 039/685-712

 

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Milan Zlopaša
Šef službe
urbanizam@posusje.net
Telefon: 039/685-716

 

Služba za branitelje iz Domovinskog rata

Ljubica Jukić
Viši samostalni referent za pitanje branitelja
branitelji@posusje.net
Telefon: 039/685-711

Ljubo Gavran
Šef službe
ljubo.gavran@posusje.net
Telefon: 039/685-711

 

Općinsko pravobraniteljstvo Posušje

Milan Milićević
Općinski pravobranitelj
pravobranitelj@posusje.net
Telefon: 039/685-746